Biblioteksrådet

Der nedsættes pr. 1. marts 2020 et biblioteksråd.

Formål.

Biblioteksrådet ved Nyborg Bibliotek har til formål at sikre dialogen mellem bibliotekets ledelse, samarbejdspartnere og borgere med henblik på at udvikle og forbedre bibliotekets tilbud og service. Det er endvidere biblioteksrådets formål at være ambassadører for Nyborg Bibliotek og udvide kendskabet og brugen af dette.

Opgave.

 1. Udvikling af bibliotekets tilbud og service.
 2. Styrke samarbejdet og medindflydelsen mellem borgere, samarbejdspartnere og bibliotekets ledelse.
 3. Være ambassadører for Nyborg Bibliotek og udvide kendskabet og brugen af dette.

Medlemmer.

Biblioteksrådet består af 14 medlemmer.

Følgende medlemmer sidder for en 2-årig periode:

 • En skoleleder udpeget fra Nyborg Kommunes folkeskoler.
 • En daginstitutionsleder udpeget fra Nyborg Kommunes Daginstitutioner.
 • En leder udpeget fra Ungdomsuddannelser i Nyborg Kommune.
 • En leder fra Østfyns Museer.
 • En udpeget fra Nyborg Kommunes Ungeråd.
 • En udpeget fra Nyborg Kommunes Seniorråd.
 • En udpeget fra Nyborg Kommunes Handicapråd.
 • En udpeget fra Nyborg Handel.
 • To valgt blandt bibliotekets brugere.

Følgende medlemmer sidder for en 4-årig periode:

 • To udpeget fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Følgende medlemmer er faste medlemmer:

 • Skole- og kulturchef fra Nyborg Kommune.
 • Nyborg Biblioteks biblioteksleder

Valg af brugere:

 • Der vælges to biblioteksbrugere til Biblioteksrådet.
 • Brugermedlemmerne vælges for en 2-årig periode. Der vælges én hvert år. I februar 2020 vælges der et brugermedlem til en 1-årig periode og et brugermedlem til en 2-årig periode.
 • Valg af de to brugermedlemmer sker ved annoncering i den lokale presse med min. 14 dages varsel.
 • Valget finder sted hvert år i februar, når Nyborg Bibliotek afholder ”Bibliotekets Aften”.
 • Opstillings- og stemmeberettigede er alle borgere i Nyborg Kommune, der er fyldt 16 år.
 • Hvis der er ønske om det, kan der foretages skriftlig afstemning blandt de på ”Biblioteksaftenen” foreslåede kandidater.
 • I tilfælde af stemmelighed gennemføres en 2. stemmerunde. Er der stemmelighed i 2. stemmerunde, sker valget ved lodtrækning.

Biblioteksrådets konstituering:

Biblioteksrådet konstituerer sig med en formand.
En medarbejder fra Nyborg Bibliotek varetager sekretærfunktionen.
Biblioteksrådet udarbejder selv sin forretningsorden.

Møder.

Der afholdes 4 møder om året – i henholdsvis februar, maj, september og november.
På mødet i februar redegør Nyborg Biblioteks ledelse for det forgangne år og fremlægger fokusområder for det kommende.

Kompetence og lovgrundlag.

Biblioteksrådet er rådgivende.
Ifølge Lov om biblioteksvirksomhed har Biblioteksrådet ingen besluttende myndighed ift. drift og økonomi, men er et rådgivende forum i et udviklingsperspektiv.