Stem med. Kommunal- og regionalvalg 16. november. Stemmeseddel. KV21. Nyborg Kommune att. Borgerservice Torvet 1 5800 Nyborg.

Nu kan du brevstemme til valget

06.10.21
Hvis du ikke har mulighed for at stemme på selve valgdagen 16. november 2021, kan du brevstemme fra 5. oktober og frem til 12. november.

Særligt for det at brevstemme

Du får ikke en traditionel stemmeseddel med partiernes og kandidaternes navne, men to små brevstemmesedler, en grå til kommunalvalget og en gul til regionsrådsvalget. Her skriver du enten navnet på den kandidat, det partinavn eller partibogstav, du vil stemme på.

Se kandidaterne til kommunalvalget via dette link!

Se kandidaterne til regionalvalget via dette link!

Du kan sagtens brevstemme inden du har modtaget dit valgkort. Alt du skal medbringe er ID i form at sundhedskort, pas eller kørekort.

Kan man fortryde sin brevstemme?

Du kan sagtens brevstemme flere gange, hvis du eksempelvis ombestemmer dig undervejs. Det er så den sidst afgivne brevstemme, der tæller.

Hvor og hvornår kan jeg brevstemme?

Det er muligt at brevstemme flere forskellige steder. Se mere herunder.

Brevstem i Borgerservice

Du kan brevstemme på Borgerservice i åbningstiden:

Mandag-tirsdag: kl. 10-15
Torsdag: kl. 10-17.30
Fredag: kl. 10-13

Der holdes endvidere ekstraordinært åbent lørdagene 23. oktober, 30. oktober og 6. november 2021 kl. 9.30-13, samt 12. november 9-16.

Brevstem fra institutioner m.v.

Hvis du bor eller er indlagt på en institution, som for eksempel et plejehjem, særlige boformer etc., kan du også brevstemme her.

Kommunen vil sørge for, at der kommer tilforordnede vælgere hen til institutionen.

Afgiv stemme i hjemmet

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet på valgdagen, kan afgive stemme i hjemmet onsdag 10. november 2021.

Anmodning om at afgive stemme i eget hjem kan indgives fra 19. oktober 2021 og skal senest være indgivet mandag 8. november 2021 kl. 8.

Læs mere og anmod via dette link!

Brevstem fra udlandet

Hvis du bor i Nyborg Kommune og opholder dig midlertidigt i udlandet, f.eks. hvis du er på ferie, forretningsrejse, studerer i udlandet eller lignende, kan du brevstemme i udlandet ved enhver dansk ambassade eller ethvert dansk konsulat i det land, hvor du befinder dig.

Brevstemmen skal sendes, så Nyborg Kommune modtager den senest 16. november kl. 08.00.

Andre steder, du kan brevstemme

  • Den Blå Café, Korsgade 6, Nyborg: onsdag 27. oktober kl. 9-11.30
  • Cafe Ø.S.H., Nørregade 25, Nyborg: onsdag 27. oktober kl. 12-14.30
  • Café Danehof, Sprotoften 1,3, Nyborg: onsdag 27. oktober kl.12-14.30
  • Nyborgværkstedet, Nyborg: onsdag 27. oktober kl. 9-11.30
  • Superbrugsen Ørbæk: torsdag 4. november kl. 9-12
  • Spar Ullerslev: torsdag 4. november kl. 9-12
  • Campus Nyborg/Nyborg Gymnasium, Skolebakken 13, Nyborg: mandag 8. november og tirsdag 9. november kl. 10-14.
  • HF & VUC Fyn Nyborg, Vestergade 7, Nyborg: mandag 8. november kl. 10-14.
  • Du kan desuden brevstemme på ethvert folkeregister i Danmark.

Læs mere

Læs mere om at brevstemme på nyborg.dk via dette link!

 

- - - - - - - - - -

Meget mere valg

I anledning af kommunal- og regionalvalget 16. november 2021 har vi lavet en temaside, hvor vi stiller skarpt på valg og demokrati.

Her kan du finde vigtige informationer og blive inspireret til nye læseoplevelser.

>>> Besøg temasiden via dette link! <<<