Fynsbibliografien

Sådan bruger du Fynsbibliografien

Fynsbibliografien indeholder og registrerer artikler og bøger om Fyn. Databasen kan anvendes til at søge information om lokalhistoriske emner.  Fynsbibliografien indeholder litteraturhenvisninger til al væsentlig litteratur om Fyn samt lokalhistoriske bøger, tidsskrifter, årbøger og artiklerne heri. Film og jubilæumsskrifter registreres også. I alt flere end 58.000 litteraturhenvisninger om Fyn og fynske forhold.

Historien bag 
På Odense Bibliotekerne har der været en lang tradition for at udarbejde en lokalbibliografi. Allerede i 1945 udgav biblioteket ”Litteratur om Odense” udarbejdet af daværende leder af læsesalen Vibeke Hedemann og leder af bibliotekets katalogafdeling A. Tiedje.  A. Tiedje fortsatte i årene derefter med at udarbejde lokalbibliografier, bl.a. medvirkede han ved den første vejledning til brug for udarbejdelse af lokalbibliografier.
Samtidig udarbejdede han over en årrække en lokalbibliografi om hele Fyn, der i alt væsentligt dækkede årene indtil 1965. I slutningen af 1970’erne blev Tiedjes arbejde genoptaget og videreført af Arne Stricker Petersen, og 3-binds værket ”Fyns Amt til 1975 (1983-1984)”, som udkom i 1983, dækker årene frem til og med 1975.  Fra 2000 registreres Fynsbibliografien i en database. I 2007 blev den trykte bibliografi indscannet og gjort søgbar i databasen, som løbende opdateres.

Gå til Fyns Bibliografien