Faktalink

Adgang
For lånere bosiddende i Nyborg Kommune
Faktalink er en pålidelig faktaside for dig, der søger viden om aktuelle og samfundsrelevante emner. Siden egner sig godt til opgaveskrivning i Folkeskolen og gymnasiet, men du kan også sagtens bruge den, hvis du bare er alment interesseret i et emne.

En pålidelig faktaside

I modsætning til online faktasider med brugergeneret indhold, er artiklerne på Faktalink skrevet af fagpersoner. Du kan derfor roligt benytte Faktalink som kilde.

Siden opdateres og forøges løbende, så artiklernes indhold altid er aktuelt og sandfærdigt.

Opbygning og indhold

Du kan læse flere hundrede artikler om sport, kultur, historie, politik, IT, trends, medier og meget mere.

Artiklerne i Faktalink er opbygget efter en fast struktur og består af flere lag, således at artiklerne kan læses på flere niveauer. Alle artikler begynder med en introduktion til emnet. Herefter dykkes der dybere ned i stoffet, som ofte vil indledes med en historisk vinkel. Emnerne belyses fra ud fra en faglig, analyserende og alsidig vinkel, som også indeholder debat og perspektivering. Alle artikler afrundes med omfattende kildehenvisninger og links. 

Du kan finde de artikler, der er ralevante for dig, ved at vælge Artikler, Temaer, Emner, Faktalink light eller benytte Søgeboksen. 

Må man tage print af Faktalink?

  • Ja, det er tilladt at tage print af Faktalink til personlig brug.
  • Biblioteker må ligeledes tage print til lånernes personlige brug.
  • Billede og tekst må ikke gengives i elektronisk form. 
  • Enhver anden form for publicering og offentliggørelse, trykt eller elektronisk, må kun ske efter aftale med DBC

 

Faktalink udgives af DBC i samarbejde med iBureauet