Fynsbibliografien

Adgang
Fri adgang for alle
Fynsbibliografien er en database med litteraturhenvisninger til al væsentlig litteratur om Fyn og fynske forhold. Databasen opdateres løbende.

I Fynsbibliografien kan du finde: Lokalhistoriske bøger, tidsskrifter, årbøger og artiklerne i disse. Film og jubilæumsskrifter registreres også. I alt flere end 58.000 litteraturhenvisninger om Fyn og fynske forhold.

Der udarbejdes også lokalbibliografier andre steder i Danmark, og der kan søges i alle lokalbibliografierne i bibliotek.dk.