Infomedia

Adgang
På biblioteket
Infomedia indeholder artikler fra landsdækkende og regionale dagblade, et stort udvalg af forskellige fagblade og magasiner samt lokale ugeaviser.

Adgang

Du kan tilgå Infomedia fra bibliotekets netværk - altså hvis du sidder fysisk ved en computer på Nyborg Bibliotek, Ullerslev Bibliotek eller Ørbæk Bibliotek.