lex.dk

Adgang
Fri adgang for alle
Dette store danske online-leksikon samler en bred vifte af forskellige opslagsværker i ét site. Siden rummer bl.a. encyklopædien Den Store Danske, den nye udgave af Trap Danmark med tværfaglige beskrivelser og leksikale informationer om Danmark samt en række andre opslagsværker.

Sitet opdateres løbende med nye artikler og ændringer i de eksisterende. Det er hele er skrevet af fagpersoner, så alt du læser op siden er troværdige informationer.

Opslagsværker på sitet

Klik på titlerne herunder for at gå til de enkelte opslagsværker. Alle titlerne linker til eksternt indhold og åbner i nyt vindue.