Læsningen er løs

Nyborgs børn vil være landets bedste læsere!

Projekt ”Læsningen er løs i Nyborg” er født i et stort anlagt samarbejde mellem folkeskolerne og Nyborg Bibliotek. Målet er at sætte en helt ny ramme for det fine arbejde, vi i forvejen udfører omkring læsning og derved åbne nye veje til læseinitiativer og samarbejdsrelationer.

Pejlemærker

  • Læselyst og læseforståelse skal øges.
  • Formidling af læselyst og læseforståelse skal spredes til flere interessenter - blandt andet gennem et øget samarbejde mellem folkeskole og folkebibliotek.
  • Børn skal have mulighed for at finde ud af, hvad de godt kan lide at læse, og hvem de selv er som læsere.

Vision

  • Børn i Nyborg får styrket deres læsekompetencer, øget deres læselyst og udviklet deres selvforståelse.
  • Børns læselyst og læsekompetencer styrkes i samarbejde mellem folkeskoler, fritidstilbud, folkebibliotek og børnenes forældre og bedsteforældre.

Kampagnen startede med en konference for lærere, vejledere og bibliotekarer. Konferencen bød på oplæg fra Nationalt Videnscenter for Læsning, forfattermøde med den norske børnebogsforfatter Stian Hole og oplæg om læsetrænings app’en FrontRead, der stilles til rådighed for alle elever på mellemtrin og udskoling.

Læsekampagnen løber over 3 skoleår, og der vil på kampagnens hjemmeside løbende blive lagt nyheder i form af billeder fra læsesituationer, elevprodukter om læseoplevelser, beskrivelser af læseforløb, inspirations materiale og gode råd fra såvel folkeskoler og bibliotek. Kampagnens maskot vil også jævnligt gøre krav på opmærksomhed, når han insisterende ansporer børnene til gode læseoplevelser.

En af forudsætningerne for at denne stort anlagt kampagne overhovedet kunne lade sig gøre, er det tætte samarbejde mellem Skole, PLC (skolebibliotekerne) og folkebibliotekerne der i Nyborg er ganske unikt og samler national opmærksomhed.

Følg med i projektet via dette link (åbner eksternt indhold i nyt vindue)

For yderligere oplysninger, kontakt
Birgitte Haugbøl, biblioteksleder, tlf. 2164 4622, e-mail: bhau@nyborg.dk