5. Ligestilling mellem kønnene.

Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene

08.03.22
Hver måned dykker vi ned i et nyt verdensmål. I marts 2022 har vi fokus på Verdensmål nr. 5 - Ligestilling mellem kønnene.

Mål 5 - Ligestilling mellem kønnene

Kort sagt går Verdensmål 5 ud på, at vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder.

Dette skal opnås gennem følgende delmål:

  • 5.1: Stop diskrimination af kvinder og piger.
  • 5.2: Stop al vold og udnyttelse rettet mod kvinder og piger.
  • 5.3: Afskaf tvangsægteskaber og kvindelig omskæring.
  • 5.4: Værdisæt ulønnet omsorgsarbejde, og del ansvaret i hjemmet.
  • 5.5: Kvinder skal sikres fuld deltagelse i ledelse og beslutningsprocesser.
  • 5.6: Giv alle adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. 
  • 5.A: Giv lige rettigheder til økonomiske ressourcer og ejerskab. 
  • 5.B: Styrk kvinders rettigheder og muligheder gennem teknologi.
  • 5.C: Vedtag lovgivning, der fremmer ligestilling mellem kønnene.

Status på ligestilling i Danmark

Men hvordan står det egentlig til herhjemme i Danmark med at opfylde FN’s verdensmål om ligestilling?

Ser man på Cambridge Universitys "Sustainable Development Report", hvor de løbende holder øje med udviklingen inden for verdensmålene i alle FN's medlemslande, er verdensmål nr. 5 lige nu markeret med gult ved Danmark - dog med en grøn pil opad, der indikerer, at vi er i høj udvikling på området. Dette skyldes bl.a. andelen af kvinder i Folketinget. Ved folketingsvalget i 2019 var 34% af de opstillede kandidater kvinder, og efter valget gik 39% af de 179 pladser til kvinder. Ser vi på Danmarks Statstik, kan vi også se, at der ikke skete den store udvikling i andelen af kvinder i ledende politiske roller og højtstående embedsfunktioner fra 2016 til 2019. Den største udvikling skete i andelen af ministre, hvor der i 2016 var 29,4% kvindelige ministre, mens der i 2019 var 42,9% kvindelige ministre. Til gegnæld faldt andelen af kvindelige departemenschefer og højesteretsdommere i perioden, og disse områder ligger i forvejen lavere end de andre. Helt nede i bunden har vi andelen af kvindelige borgmestre, hvor 11,2% af borgmestrene i 2016 var kvinder, mens der i 2019 14,3% kvindelige borgmestre. Efter kommunalvalget i 2021 gik 19 ud af 97 borgmesterkæder til kvinder, hvormed vi nu er oppe på 19,5% kvindelige borgmestre.

Se vi på Danmarks Statistik i forhold til andre aspekter af verdensmålet om ligestilling mellem kønnene, kan vi bl.a. se, at der siden 2017 har været en stigning i antal ophold på kvindekrisecentre i minumum et døgn, og an andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer og direktører er stort set uændret i perioden 2015-2019, hvor de konstant har ligget under 20%.

Der er altså stadig plads til forbedring i forhold til ligestilling mellem kønnene i Danmark.

Kilder: Danmarks Statistik og Sustainable Development Report.

Et historisk oprids

I Danmark er der blevet kæmpet for ligestilling mellem kønnene i mange år.

Den første femnistiske bølge begyndte i midten af det 19. århundrede, hvor Dansk Kvindesamfund (stiftet i 1871) kæmpede for uddannelsesrettigheder og valgret til kvinder. 

I 1908 blev valgloven ændret, så danske kvinder fik stemmeret til kommunalvalget og kunne stemme første gang 12. marts 1909, fire dage efter af man for første gang fejrede Kvindedagen i USA.

I 1915 blev der ved en grundlovsændring indført valgret til kvinder i Danmark, så kvinder også kunne stemme til folketingsvalg. Danmark var det 6. land i verden til at gøre dette.

I 1919 vedtages Danmarks første ligelønslov og i 1921 får kvinder lige adgang til offentlige embeder med undtagelse af militære embeder og præstegerningen.

I 1924 fik Danmark som det første land i verden en demokratisk valgt kvindelig minister, da socialdemokraten Nina Bang blev undervisningsminister.

Den feministiske bevægelse blussede for alvor op igen i 60'erne og 70'erne med bl.a. rødstrømebevægelsen. Denne gang blev de traditionelle kønsroller sat til debat, mens der blev kæmpet for nye love om ligeløn, fri abort, og barsel. 

I de efterfølgende årtier vedtages en række love heriblandt Ligelønsloven (1976), Ligebehandlingsloven (1978), Lov om ligestilling (1988), Loven om ligelig repræsentation i statslige råd, nævn og udvalg (1985) og loven om ligelig repræsentation i statslige bestyrelser (1990).

De seneste år har kampen for ligestilling igen været på dagsordenen verden over med #MeToo-bevægelsen mod diskrimination og krænkelser mod kvinder på baggrund af deres køn, mens der også har været et stort politisk fokus på voldtægt her i det 21. århundrede.

Læs mere på Faktalink - bibliotekernes faktaside!

Læs om "feminisme" på Faktalink via dette link!

Læs om "kvinders rettigheder" på Faktalink via dette link!

Vil du vide mere om Verdensmålene?

Se vores store temaside om Verdensmålene via dette link!