Har du en holdning til bynær natur i Nyborg Kommune?

21.12.22
Giv din mening til kende i Syddansk Universitets nye undersøgelse om danskernes forhold til bynær natur og forvaltningen af grønne områder.

Tag del i undersøgelsen!

Spørgeskemaet er for borgere bosiddende i Nyborg Kommune over 18 år. Det tager ca. 10-15 min. at besvare det.

Besvar spørgeskemaet via dette link!

Naturen helt tæt på

I 2022 blev projektet "Naturen helt tæt på" igangsat i Nyborg.

Projektet ser nærmere på, hvordan lokale, biodiverse initiativer opleves af borgerne i Nyborg Kommune, samt i hvilket omfang disse initiativer påvirker deres individuelle haveforbrugspraksis og der igennem deres syn på biodiversitet.

Projektet består af de to delprojekter:

  • Leg til læring
  • Fra Slotsvolden til Privathaven

Delprojektet "Fra Slotsvolden til Privathaven"

Spørgeskemaet er en foretages i forbindelse med delprojektet "Fra Slotsvolden til Privathaven". I undersøgelsen bliver der bl.a. spurgt ind til natursyn, opfattelse af grønne initiativer, forventninger til og oplevelser af offentlige, grønne områder og generelle holdninger i forhold til forbrug. 

Dette sker i forbindelse med, at Nyborg Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Østfyns Museer samt Slots- og Kulturstyrelse har indgået et samarbejde om at omlægge en del af Nyborg Slots voldanlæg til vilde blomster og urter.

Læs mere om projektet "Naturen helt tæt på" via dette link!