Nyborg Bibliotek og Verdensmålene

Den grønne dagsorden fylder mere end nogensinde i det politiske landskab og i danskernes bevidsthed. Derfor har Nyborg Bibliotek gjort FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling til et af vores fokusområder med ønsket om at gøre verdensmålene nærværende for dig og at inspirere til, hvordan vi som privatpersoner og på et lokalt plan, kan gøre en forskel.

Fra verdensmål til hverdagsmål

Sammen med 19 andre danske biblioteker, Danmarks Biblioteksforening og Chora 2030 har Nyborg Bibliotek påbegyndt et certificeringsprojekt for biblioteker, hvor vi i perioden 2021-2023 skal eksperimentere med og sætte en ramme for, hvordan bibliotekerne kan blive en drivkraft i den grønne forandring og formidlingen af verdensmålene.

”Det er en kerneopgave som bibliotek at fremme oplysning og livslang læring. Her skal vi bidrage til oplysning om verdensmålene og invitere til aktiv deltagelse, så verdensmålene bliver til hverdagsmål for den enkelte. Derfor er certificeringsprojektet også en god anledning til at sætte yderligere fart på processen”, fortæller biblioteksleder Winnie Foldager.

Den grønne omstilling er allerede på dagsordenen i Nyborg Kommune, hvor vi bl.a. har fået en politik og et udvalg for grøn omstilling, der er blevet oprettet et grønt sekretariat og kommunen har tilmeldt sig konkurrencen om at blive Danmarks Vildeste Kommune, mens flere lokale grupper, foreninger og aktører arbejder med bæredygtighed.

”Verdensmålene er den perfekte ramme til at indgå nye samarbejder og bygge bro til andre institutioner og aktører, som ligeledes er et af Nyborg Biblioteks vigtige pejlemærker, der samtidig også peger ind i det 17. verdensmål om at indgå partnerskaber for handling. Vi glæder os til at møde borgerne omkring verdensmålene og sammen skabe en forandring”, fortæller biblioteksleder Winnie Foldager.

På Nyborg Bibliotek har vi udarbejdet 3 dogmer for vores videre arbejde med Verdensmålene, hvor både udstillinger og arrangementer skal invitere den enkelte borger til dialog.

Har du en god idé?

Sidder du med en idé, der kan invitere flere borgere til grøn handling, eller ønsker du at samarbejde om emnet, er du meget velkommen til at skrive til Nyborg Bibliotek på bibliotek@nyborg.dk.

Vil du vide mere om Verdensmålene?

Se vores store temaside om Verdensmålene via dette link!