De nye publikumslokaler i Nyborg er nu åbne

16.05.23
Fredag 12. maj indviede vi de nye publikumslokaler i den lille fløj på hovedbiblioteket i Nyborg, så der nu er endnu bedre plads til fordybelse, fællesskab og kulturel aktivitet.

Moderne folkebibliotek i historiske rammer

Nyborg Bibliotek er en fredet arkitektonisk perle bygget i 1939 og beskrives som en pioner inden for dansk modernisme. Det er tegnet af arkitekterne Flemming Lassen og Erik Møller og med originalt specialtegnet interiør af Hans J. Wegner. Bygningen er unik for sin tid og byder, med sine to udbredte arme og store vinduer, borgerne velkommen i øjenhøjde.

Folkebibliotekets opgave har ændret sig siden 1939, og det har derfor krævet en gentænkning af rumfordelingen, for at kunne løfte de opgaver et moderne folkebibliotek anno 2023 skal kunne. Efter en brugertilfredshedsundersøgelse samt input fra biblioteksråd, brugere og medarbejdere var det tydeligt, at der blev efterspurgt mere rum til både fordybelse, fællesskab og væren.

Nyindretning af fløjen

I efteråret 2022 flyttede personalet derfor sin kontorafdeling ud af biblioteket og over i et kontorfællesskab med Østfyns Museer på Tinghuset, for at frigøre den tidligere kontorfløj til nye publikumsarealer.

”Det her hus er borgernes. Derfor giver det også rigtig god mening, at kontorerne viger pladsen for at skabe ekstra rum til de behov, der efterspørges. Vi skal hele tiden være i bevægelse og være opmærksomme på den ændrede brugeradfærd og udvikling af de opgaver, vi som folkebibliotek skal løse. Så selvom det jo ikke er alverdens kvadratmeter, så giver det faktisk netop mulighed for både fordybelse, fællesskab og væren” siger biblioteksleder Winnie Foldager Glad.

Bibliotekets hovedfløj fremstår med karaktergivende træpaneler i lakeret ahorn, mens fløjen med de nye publikumslokaler står i mere anonym karakter. Derfor har det i processen også været en væsentlig drøftelse hvorledes de tidligere personalerum visuelt skulle bindes sammen med bibliotekets øvrige rum og udtryk. Der er i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, Vaag Arkitekter og Nyborg Kommune arbejdet hårdt på at farve- og møbelvalg er gjort i respekt for de oprindelige tanker.

”Jeg har meget ofte en samtale med mig selv om, hvorvidt det er hensynet til denne smukke fredede bygning eller hensynet til det inspirerende bibliotekstilbud anno 2023, der skal veje tungest. Og med indvielsen af de nye publikumslokaler, synes jeg faktisk, at vi formår at lægge den diskussion ned, for nu kan vi i højere grad omfavne begge dele. Det er klart, at alle rum fortsat skal kunne være fleksible, da vores opgave favner bredt. Et rum kan i løbet af en dag både være et sted for fordybelse, kulturel aktivitet, udlån og undervisning. Og det kræver en del af vores rum, som på kort tid skal kunne transformeres. Det kan vi bedre løfte nu. Nu er næste drøm at skabe nogle mere inspirerende rammer i børnebiblioteket, som også er blevet efterspurgt. Der er jo godt at have noget at sigte efter” siger biblioteksleder Winnie Foldager Glad.

Omrokering af materialer

Krimi og spænding er rykket ind i de nye lokaler, hvormed der blev frigivet plads i det øvrige udlån. Derfor har vi gentænkt alle vores opstillinger i voksenudlånet og flyttet rundt på alle bøgerne, mens også reserveringerne har fået en ny placering for at skabe bedre faciliteter til børnefamilier og daginstitutioner. Hvis du er i tvivl om, hvor du finder tingene, skal du endelig bare spørge. Vi er her for at hjælpe dig, og vi giver meget gerne en rundvisning i hele biblioteket.

Indvielsen 12. maj

De nye publikumslokaler blev indviet fredag 12. maj 2023 kl. 14 i forbindelse med Nyborg Kulturnat. 

Formand for Kultur- og fritidsudvalget Sonja Marie Jensen holdt tale foran biblioteket og klippede det røde bånd til lokalerne. Flere lokale politikere, lånere og kulturpersoner var til stede og besigtede de nye lokaler, mens andre brugere tog de nye lokaler i brug øjeblikkeligt, og begyndte at læse dagens avis. 

Billede fra indvielsen 12. maj: Formand for Kultur- og fritidsudvalget Sonja Marie Jensen holdt tale foran biblioteket og klippede det røde bånd til lokalerne.

Billede fra indvielsen 12. maj: De fremmødte gæster står klar til at se de nyeindrettede lokaler for første gang.

Billede fra indvielsen 12. maj: Få øjeblikke efter indvielsen havde de første avislæsere allerede indtaget den nye fløj, mens andre gæster iagttog de nyindrettede lokaler.

Billede fra indvielsen 12. maj: Biblioteksleder Winnie Foldager Glad holdt tale for de fremmødte i det nye avis- og krimirum.