Kulturarvsmasterplan (KAMP)

30.07.19
Som et led i verdensarv-visionen har Nyborg Kommune, Østfyns Museer og Slots- og Kulturstyrelsen arbejdet på at udarbejde en Kulturarvsmasterplan (KAMP) for Nyborg og Østfyn.

Nyborg satser stort på sin kulturarv, der medtænkes overalt i byens vækstpolitik, hvorfor ”Nyborg – Danmarks Riges Hjerte” nu er byens officielle slogan.

Kulturarvsmasterplanen har et sigte på 50 år, og skal fungere som et styringsredskab til at fremtidssikre, udvikle og tydeliggøre kulturarven i byen.

Nu kan den findes på sin egen hjemmeside: 
http://kulturarvsmasterplan.nyborg.dk