Nyborg - før og nu 2020. Nyborg Lokalhistoriske Forlag.
Foto: Prospekt fra Pontoppidans "Den Danske Atlas", 1764.

Så er "Nyborg - før & nu 2020" på gaden.

04.06.21
23. årgang af det lokale årsskrift "Nyborg - for nu" er nu på gaden og kan købes for 158 kr. på bibliotekerne i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk samt på Nyborg Lokalhistoriske Arkiv, på Borgmestergården og i Nyborg Bøger og Papir.

MobilePay eller Kontant

Hvis du ønsker at købe det nye nummer på et af bibliotekerne i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk, kan du betale kontant eller med MobilePay.

Det kan du læse om i 2020-nummeret:

Det nye nummer lægger ud med en spændende gennemgang af Nyborgs bygningskultur. En af arkivets ankermænd, Peder Gammel, der gennem mange år har beskæftiget sig med byens huse, gennemgår her den lokale arkitekturhistorie gennem halvandet hundrede år, med gode eksempler fra klassicismen, historicismen og modernismen.

I den næste artikel bliver det blodigt! Jan Hansen skruer kraftigt op for dramatikken, når han fortæller om det bestialske dobbeltmord, der i 1910 fandt sted på et ægtepar i Pilshuse.

Med Aksel Andersen artikel om rejsekongedømmet er vi tilbage i Nyborg. Forfatteren redegør for kongemagtens administrationspraksis i 1500-tallet, da magten blev udøvet fra de kongelige slotte, ikke mindst fra Nyborg Slot.

John Maalø Larsen følger op på en artikel fra sidste nummer om tyske og allierede krigsgrave og fortæller denne gang om danske krigsgrave og krigsmindesmærker på Nyborgs kirkegårde.

De næste to artikler er en diskussion om, hvorvidt en af de konger, der havde tættest tilknytning til Nyborg Slot, Christian 2., havde en søn, der endte som missionær blandt de indfødte i Mexico. Jørgen Nybo Rasmussen plæderer for, at Broder Jakob var kongesøn, mens Lars Bisgaard er af den modsatte opfattelse.

Årbogens artikelserie slutter af med en lang tur ned ad memory lane. Ole Christiansen tager os med på rundtur til de mange stationer, der har ligget ved de tidligere fire jernbanelinjer gennem Nyborg Kommune.

Nyborg - før og nu

"Nyborg - før og nu" er et lokalhistorisk årsskrift for Østfyns Museer, Nyborg Museumsforening og Nyborg Lokalhistoriske Arkiv udgivet af Nyborg Lokalhistoriske Forlag i samarbejde med Nyborg Bibliotek. Årsskriftet udkom første gang i 1999.

Du kan låne alle de tidligere udgaver via dette link!