Alle har en historie

07.03.17
- må vi låne dine erindringer?

GIV DET VIDERE - Historier om Danmark

”Giv det videre” er en landsdækkende erindringsindsamlingskampagne, der lanceres den 1. marts 2017 og løber resten af 2017. Kampagnen bygger på et lokalt projekt udviklet i anledning af Aarhus Europæisk Kulturhovedstad 2017.

På hjemmesiden www.givdetvidere2017.dk har borgere i hele landet - også dig! - mulighed for at dele deres livshistorie eller erindring med andre. Erindringerne vil være tilgængelige på hjemmesiden, men bliver også gemt for eftertiden af det lokale arkiv, som den pågældende erindring geografisk knytter sig til.

Projektet tilbyder alle at skrive og aflevere deres erindringer i et frit format gennem hele kampagnen. Der er også lagt en række skabeloner frem, der kan hjælpe borgerne med at fortælle deres livshistorier ved at tage udgangspunkt i en række temaer som fx: min mor, skolegang og ferier.

Baggrund
Kampagnen spiller sammen med P4’s nationale indsats, der handler om at indsamle minder og billeder. ”Giv det videre” er et initiativ under kampagnen Historier om Danmark. Historier om Danmark er et tværgående samarbejde mellem DR, Nationalmuseet og Slots- og Kulturstyrelsen. Projektet er støttet af Nordea-fonden. Visionen er, at alle borgere i hele landet får ny viden om deres egen og vores fælles historie i løbet af 2017 ved at se, høre eller opleve Danmarks historie.

Projektets partnere
Arkiver i Danmark, Organisationen Danske Arkiver (ODA), Sammenslutningen af Danske Arkiver (SLA) samt Projektholder er Aarhus Stadsarkiv, der samtidig står bag erindringsindsamlingen 2017aarhusianere.dk.