Biblioteksloven fylder 100 år

05.03.20
5. marts 2020 er det 100 år siden at den første danske bibliotekslov blev vedtaget. Dermed blev det slået fast, at bibliotekernes opgave var at ”udbrede kundskaber og almindelig oplysning”.

Med Biblioteksloven blev det en borgerret, at alle skal have adgang til viden, så de kan deltage i samfundsdebatten som demokratiske individer. Bibliotekerne blev professionelle og staten begyndte at uddanne bibliotekarer på Statens Biblioteksskole, så det ikke længere var lokale præster eller lærerer, der styre bibliotekets bogsamling, men professionelle fagfolk.

Siden dengang er der sket en stor udvikling på bibliotekerne. F.eks. har bibliotekernes ændret fokus fra udelukkende at koncentrere sig om udlån til at være store kulturinstitutioner og lokale mødesteder, hvor borgerne kan finde viden, få hjælp til det digitale, opleve kulturelle og berigende arrangementer og meget mere.

Denne udvikling er også blevet tydelig ved, at Statens Biblioteksskole i 2010 blev lagt ind under Københavns Universitet og skiftede navn til Det Informationsvidenskabelige Akademi, for igen i 2017 at skifte navn til Institut for Informationsstudier, og i februar 2020 stemte et flertal af medlemmer i Bibliotekarforbundet for at skifte navn til Forbundet Kultur og Information, for at omfavne bibliotekernes og bibliotekarernes forandrede rolle.

Samtidig er biblioteksloven blevet revideret flere gange siden 1920 – senest i 2000 for at imødese den digitale udvikling og for at understrege bibliotekets formål om at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet.

100 år er gået, men der vrimler stadig med besøgende på landets biblioteker, og det sætter vi stor pris på. Tak til alle jer, der bakker op om og bruger Nyborg Bibliotek.

Du kan læse den gældende bibliotekslov her.

100 år gør ikke biblioteker til en selvfølge i Danmark

I anledning af Bibliotekslovens 100 år, har Tina Segel, formand for Forbundet Kultur og Information, skrevet et debatindlæg på forbundets hjemmeside.

Her lægger hun bl.a. vægt på, at intentionen fra 1920 om at danne og oplyse, stadig er bibliotekernes kerneopgave i dag, men at bibliotekerne og deres service til borgerne ikke er en selvfølge.

Du kan læse Tina Segels debatindlæg her.