Gade op og gade ned

20.06.17
Ny bog fortæller historien bag alle Nyborgs gadenavne

Tekst: Jan Witzel
 
En engelsk spion har lagt navn til en allé i Dyrehavekvarteret i Nyborg. En dansk kronprins, som lå soldat i Nyborg, fik efterfølgende både en gade og en pavillon opkaldt efter sig.  Navnene på to orlogsfartøjer er blevet udødeliggjort i Nyborg, fordi de har lagt navn til hver deres gade i byen.  Og i Pilshuse har otte helt almindelige husmødre og piger lagt navn til både veje og vænger. 

Hvis man er blevet nysgerrig og gerne vil vide, hvem og hvilke gader, der er tale om, kan man finde oplysningerne i bogen ”Gade op og gade ned”, en imponerende lokalhistorisk vejviser skrevet af arkivmedarbejder John Maaløe Larsen og udgivet af Nyborg Lokalhistoriske Arkiv i anledning af arkivets 40 års jubilæum. I bogen vender Maaløe hver en brosten på sin vej igennem byen. I alt er 365 gader og vejes historie beskrevet. 

Det nye, lokalhistoriske værk udkommer i forbindelse med et åbent hus-arrangement og en efterfølgende jubilæumsreception i arkivet i Kongegade fredag d. 23. juni. 

Unikt 
Med bogen skriver Nyborg sig ind i historien som den første danske by, der kan præsentere et samlet værk om samtlige gade- og vejnavne fra 1405 og frem til i dag.  I bogen fortæller John Maaløe, at det første gadenavn, der optræder på tryk, er Søndergade. Det sker som nævnt i 1405. Der er dog ikke tale om den nuværende Søndergade, men om den gade, der førte op til Nyborg Slot, altså vore dages Kongegade. Mange andre gader i byen har i årenes løb ændret navn af forskellige årsager. Tidsånd, sprog og byudvikling har spille ind. Nyborg havde f.eks. engang boulevarder; det har vi ikke mere. Vi har også haft både en Badevej, et Pølsestræde og et Nissestræde. De er enten nedlagt eller har fået nye navne.  Gader og byudvikling hænger som nævnt nøje sammen, og forfatteren løfter fint gadernes historie et par etager op, så det også bliver byens historie, vi får fortalt igennem bogens 240 sider. John Maaløe beskriver i syv kapitler byens udvikling fra Middelalderbyen Nyborg, over Renæssancestaden, Fæstningsbyen, Garnisonsbyen, Tjenestemandsbyen, Storkommunen,  og til Brobyen Nyborg.  

Mange år på vej 
John Maaløe Larsen har arbejdet på bogen i de sidste 13 måneder; men udkastet har han faktisk haft liggende i 43 år: " Jeg er uddannet dansklærer, og da jeg i 1974 skulle skrive speciale på seminariet, fik jeg lov til at kaste mig over gade- og bynavnene i Nyborg, selv om emnet nok passede bedre til historiefaget. Jeg har været levende optaget af historie i hele mit liv og ville gerne have haft historie som linjefag, men der var ikke bud efter historielærere i de år. Derfor blev det dansk, men altså også til en hovedopgave, som smagte lidt af historie", fortæller John Maaløe. 

Arkivet fik dengang en kopi af Johns opgave, som igennem årene er blevet brugt som opslagsværk og kildemateriale:  " Men når jeg ser på det i dag, så er det et stykke ungdomsarbejde", siger John. Derfor blev jeg glad, da arkivleder Leif Trebbien spurgte mig, om jeg ikke for alvor kunne dykke ned i gadernes historie og skrive bogen om dem, siger John Maaløe Larsen, der er glad for, at bogen bliver arkivets gave til nyborgenserne i anledning af jubilæet. 

Bogen kan købes på Nyborg Lokalhistoriske Arkiv eller på Nyborg Bibliotek til kr: 249,-