Lokalhistorisk foto nyborg

Nyborg Lokalhistoriske Arkiv genåbner

18.11.16
Arkivet åbner i nye lokaler

Nyborg Lokalhistoriske Arkiv, der tidligere havde til huse i Kongegade 7, har haft travlt de seneste måneder med at komme på plads i de nye lokaler i Kongegade 4, hvor Arbejdernes Landsbank før lå. Her har arkivet fået 566 m2 fordelt på 2 etager at boltre sig på. 

Biblioteksleder Birgitte Haugbøl er glad for den nye beliggenhed: ” Ejendommen ligger godt placeret i forhold til Borgmestergården, Nyborg Slot og Nyborg Bibliotek, som på hver deres måde beskæftiger sig med Nyborgs historie. Den nye placering er med til at understøtte den store fortælling om Nyborgs historie og visionen for Nyborg Slot.”

Arkivets mange frivillige har arbejdet på højtryk, og de er nu klar til at åbne dørene for publikum. Arkivleder Leif Trebbien understreger dog, at der er tale om en lettere interimistisk åbning: ”Besøgende vil opleve, at der stadig er en del rod her, men borgerne er velkomne og alle arkivalier er på plads og til rådighed. Vi forventer at holde en official åbningsreception i februar 2017, når alt er på plads”.

Leif Trebbien og de øvrige frivillige er begejstrede for de nye lokaler, der giver dem mere plads og sikrer bedre adgangsmuligheder for ældre, gangbesværede og kørestolsbrugere i modsætning til de gamle lokaler, hvor en meget stejl trappe først skulle forceres. I de nye lokaler er der plads til større udstillinger og flere arrangementer.  Fra fredag den 2. december kan man desuden købe ”Lokalhistorisk Kalender Nyborg 2017” for kr. 50 i arkivet.

Åbningstider gældende fra torsdag den 17. november 2016:
Mandag: 15.00 – 17.00
Torsdag: 14.00 – 17.00