Nye gebyrregler

27.06.17
Ændringer i gebyrreglerne

Nyborg Bibliotek har fået nyt bibliotekssystem, og det betyder visse ændringer i forhold til reglerne om gebyrer.
Det nye er, at det er den oprindelige udlånsdato, som afgør gebyret for det enkelte materiale. Ved for sen aflevering er det altså den oprindelige udlånsdato, der bliver taget udgangspunkt i. Selvom en række fornyede materialer har samme afleveringsdato, udløser de forskellige gebyrer, hvis de oprindeligt blev udlånt på forskellige datoer. Det er en ændring i forhold til det, du ellers har været vant til, hvor der alene blev tilskrevet gebyrer efter materialernes afleveringsdato. Vær derfor ekstra opmærksom på at få afleveret eller fornyet inden afleveringsfristen udløber. De nye regler er i henhold til biblioteksloven. 

Sådan fornyer du selv

  • Forny ved at logge ind på nyborgbibliotek.dk
  • Ring til os på tlf. 6333 7075 - især hvis du har fjernlån, er det nødvendigt at ringe, da du ikke selv kan forny disse. 
  • Anvend vores sms-service og vær opmærksom på at du får en bekræftigelse på sms, da materialet ellers ikke er  korrekt fornyet. 

Eksempel: 
Hans Nyborgsen har lånt tre titler:

  • "Agurkedyrkning på friland" er lånt den 1. maj.
  • "Alt om haven" er lånt den 4. maj.
  • "Byg dit eget orangeri" er lånt den 12. maj.

Den 28. maj fornyr Hans Nyborgsen alle tre materialer, så de nu alle tre skal afleveres den 28. juni.
Han overskrider dog tiden, og først den 5. juli bliver alle tre afleveret. Hvor dette tidligere ville have udløst et gebyr på 20 kr., vil det nu udløse tre gebyrer á 20 kr. altså i alt 60 kr.

Tags