Kommissorium for Biblioteksrådet

Der er pr. 1. marts 2020 nedsat et biblioteksråd.

Formål.

Biblioteksrådet ved Nyborg Bibliotek har til formål at sikre dialogen mellem bibliotekets ledelse, samarbejdspartnere og borgere med henblik på at udvikle og forbedre bibliotekets tilbud og service. Det er endvidere biblioteksrådets formål at være ambassadører for Nyborg Bibliotek og udvide kendskabet og brugen af dette.

Opgave.

  1. Udvikling af bibliotekets tilbud og service.
  2. Styrke samarbejdet og medindflydelsen mellem borgere, samarbejdspartnere og bibliotekets ledelse.
  3. Være ambassadører for Nyborg Bibliotek og udvide kendskabet og brugen af dette.

Medlemmer.

Biblioteksrådet består af 14 medlemmer. 

Se de nuværende medlemmer af Biblioteksrådet via dette link (åbner internt indhold).

Biblioteksrådets konstituering:

Biblioteksrådet konstituerer sig med en formand.
En medarbejder fra Nyborg Bibliotek varetager sekretærfunktionen.
Biblioteksrådet udarbejder selv sin forretningsorden.

Møder.

Der afholdes 4 møder om året – i henholdsvis februar, maj, september og november.
På mødet i februar redegør Nyborg Biblioteks ledelse for det forgangne år og fremlægger fokusområder for det kommende.

Kompetence og lovgrundlag.

Biblioteksrådet er rådgivende.
Ifølge Lov om biblioteksvirksomhed har Biblioteksrådet ingen besluttende myndighed ift. drift og økonomi, men er et rådgivende forum i et udviklingsperspektiv.

Læs loven om biblioteksvirksomhed via dette link (åbner eksternt indhold i nyt vindue)