Valg til Biblioteksrådet

Biblioteksrådet består af 14 medlemmer, hvoraf de 2 vælges af borgerne til Bibliotekets Aften.

Valg af brugere:

  • Der vælges to biblioteksbrugere til Biblioteksrådet.
  • Brugermedlemmerne vælges for en 2-årig periode. Der vælges én hvert år. I februar 2020 vælges der et brugermedlem til en 1-årig periode og et brugermedlem til en 2-årig periode.
  • Valg af de to brugermedlemmer sker ved annoncering i den lokale presse med min. 14 dages varsel.
  • Valget finder sted hvert år i februar, når Nyborg Bibliotek afholder ”Bibliotekets Aften”.
  • Opstillings- og stemmeberettigede er alle borgere i Nyborg Kommune, der er fyldt 16 år.
  • Hvis der er ønske om det, kan der foretages skriftlig afstemning blandt de på ”Biblioteksaftenen” foreslåede kandidater.
  • I tilfælde af stemmelighed gennemføres en 2. stemmerunde. Er der stemmelighed i 2. stemmerunde, sker valget ved lodtrækning.

Medlemmer valgt i 2020:

  • Judy Egholm (for en 2-årig periode)
  • Daniel Thumilaire-Muhs (får en 1-årig periode)