Tilbud til svagtseende og blinde

Biblioteket har forskellige tilbud til dig, der er ordblind eller har et synshandicap.