Bibliotekspolitik og værdigrundlag

Her kan du læse om Nyborg Biblioteks politik og værdigrundlag

Bibliotekspolitik 

Nyborg Bibliotek vil i de kommende 4 år udvikle sig fra at arbejde med medier til at arbejde med mennesker, eller sagt på en anden måde, bevæger vi os fra at være en institution med speciale i transaktion til speciale i relation. Vi bevæger os fra en organisation bygget på indefra og ud kommunikation om konkret viden til en organisation bygget på dialog og medskabelse mellem såvel borgere som kultur-, offentlige- og private institutioner og organisationer. 

Bibliotekets mission
Nyborg Bibliotek er en dynamisk og sprudlende kulturinstitution, der spiller en afgørende rolle i forhold til at gøre kommunen mentalt, kulturelt og socialt rigere. Biblioteket giver puls, inkluderer, inspirerer og inviterer alle borgere til debat og aktiv deltagelse. Via fysiske biblioteksrum og -materialer samt digitale tilbud og tjenester tilbydes borgerne adgang til viden, oplysning, underholdning, inspiration og kulturelle oplevelser.

Bibliotekets vision
Nyborgs biblioteker skal være fysiske, virtuelle og mentale rum i udvikling og bevægelse, der hele tiden forholder sig til nye behov og udfordringer; en dynamisk og agil kilde til inspiration, kulturelle oplevelser, møder og samvær mellem mennesker. Biblioteket fremstår med sin vifte af fysiske og digitale tilbud, som et kraftcenter, der beriger og understøtter borgernes livslange læring samt kulturelle og demokratiske dannelse.

Læs hele politikken i pdf´en her: 

Nyborg Biblioteks værdigrundlag

Værdierne hænger sammen med, hvad vi vil med Nyborg Bibliotek, og de er bæredygtige for vores organisation. Værdierne gør os i stand til at leve op til de forventninger, som eksterne interessenter har til os. Værdierne skal efterleves hver dag.

Ansvarlighed
Værdiord: Beslutsomhed, tillid til at opgaven løses, respekt, rummelighed, imødekommenhed, pli, troværdighed, konfliktløsning, forebygge stress, loyalitet og tillid. Det betyder at: 

 • Alle udviser beslutsomhed og ansvar i forhold prioritering af opgaveløsningen overfor lånerne og hinanden.
 • Vi respekterer vore medmennesker.
 • Vi optræder, høfligt, venligt og imødekommende.
 • Konflikter løser vi sammen.
 • Giv din kollega arbejdsro og forebyg stress.
 • Vi optræder loyalt overfor biblioteket.

Professionalisme
Værdiord: Handlekraft, kvalitet, kvalificeret, resultatorienteret, kompetencer, hjælpsomhed, nurse brugerne, aktiv lytter, effektivitet, faglighed, ressourcebevidsthed, videndeling og helhedstænkning. Det betyder at:

 • På Nyborg Bibliotek har vi en høj faglig professionalisme.
 • Vi lægger vægt på fortsat kompetenceudvikling.
 • Opgaver løser vi effektivt og med fornuftigt ressourceforbrug.
 • Vores arbejde styres af kvalitet.

Kreativitet
Værdiord: forandring, proaktivitet, fremadrettet, omstillingsparat, lydhørhed, initiativ, inspirerende og opsøgende overfor ideer og muligheder. Det betyder at:

 • Forandring giver os nye muligheder.
 • Vi bliver smittet af andres begejstring og entusiasme.
 • Vi vil være klædt på til omstilling.
 • Vi tænker kreativt og er lydhøre overfor andres ideer.

Humor
Værdiord: medlevende, mindre selvhøjtidelig, korpsånd, selvironi. Det betyder at:

 • Vi kommer godt gennem dagen med humor.
 • Vi styrker korpsånden og sammenholdet på arbejdspladsen.

Socialt ansvar
Værdiord: samarbejde, kammeratskab, rummelighed, omsorg, arbejdsmiljø, medleven, tolerance, hjælpsomhed, empati, åbenhed og selverkendelse. Det betyder at:

 • Vi viser rummelighed overfor brugerne.
 • Vi er hjælpsomme overfor hinanden.
 • Vi viser omsorg for kollegaerne og kvitterer med åbenhed.
 • Medmenneskelighed fremmer vores gode arbejdsmiljø.