Låneregler og gebyrer

Låneregler for Nyborg Bibliotek, Ørbæk Bibliotek og Ullerslev Bibliotek

Indmeldelse og lånerkort
Alle kan låne materialer på Nyborg Bibliotek gratis. Du skal oprettes som låner og medbringe dit sundhedskort for at blive indmeldt. Som lånerkort skal du bruge dit sundhedskort. Til dette knyttes en pinkode efter eget valg. Børn under 16 år kan få udstedt et særligt lånerkort. Dette lånerkort er personligt. Tabt lånerkort skal meldes til biblioteket hurtigst muligt.

Nyt: Du kan også oprette dig som ny låner hjemmefra ved hjælp af NemID. Se hvordan du gør her

Lånetid
Lånetiden er for de fleste materialer en måned. Udlånet kan fornys to gange, medmindre materialet er reserveret. På særligt efterspurgte materialer kan lånetiden være begrænset til 14 dage, og lånetiden kan ikke forlænges på disse materialer. Afleveringsdatoen fremgår af din kvittering og på din lånerstatus. Lånt materiale skal senest afleveres i bibliotekets åbningstid på denne dato.

Særlige begrænsninger:

 • DVD film: Lånetiden er 14 dage. Ingen begrænsninger på antal.
 • Konsolspil til WII, Playstation, Game boy og Xbox: lånetiden er 14 dage.

Digitale online medier
Fælles for disse tilbud er at du kan downloade 3 enheder per måned. Det gælder for: Digitale lydbøger fra ereolen.dk, Film fra filmstriben.dk og E-bøger fra ereolen.dk

Ansvar
Alt IT og AV materiale benyttes på eget ansvar. Nyborg Bibliotek kan ikke påtage sig erstatningsansvar ved skader på låners afspilningsudstyr.

Gebyr
Hvis du overskrider lånetiden, skal der betales et gebyr. Der skal også betales et gebyr, selvom du ikke har modtaget en hjemkaldelse endnu. Der sendes hjemkaldelse 1 uge efter sidste afleveringsdato og igen efter 2 uger, såfremt materialet ikke er afleveret.

Fra 1. januar 2018 fritages alle børn i alderen 0-16 år for gebyrer ved overskredet lånetid.

Der er stadig erstatningspligt hvis en bog bliver væk, eller ødelagt.

Betaling af gebyrer
Gebyrer kan betales på tre måder:
1. Du kan betale kontant eller med MobilePay i ekspeditionen.
2. Du kan selv betale dit gebyr med MobilePay i bibliotekernes selvbetjeningsautomater. Læs mere om, hvordan du gør, her. 
3. Du kan betale dine gebyrer via hjemmesiden, når du er logget ind.

Erstatning og gebyrer gældende fra 23. maj 2017: 
Nyborg Bibliotek har fået nyt bibliotekssystem den 23. maj 2017. Det betyder visse ændringer i forhold til reglerne om gebyrer. Det nye er, at det er den oprindelige udlånsdato, som afgør gebyret for det enkelte materiale. Ved for sen aflevering er det altså den oprindelige udlånsdato, der bliver taget udgangspunkt i. Selvom en række fornyede materialer har samme afleveringsdato, udløser de forskellige gebyrer, hvis de oprindeligt blev udlånt på forskellige datoer. Det er en ændring i forhold til det, du ellers har været vant til, hvor der alene blev tilskrevet gebyrer efter materialernes afleveringsdato. Vær derfor ekstra opmærksom på at få afleveret eller fornyet inden afleveringsfristen udløber. De nye regler er i henhold til biblioteksloven. 

Sådan fornyer du selv

 • Forny ved at logge ind på nyborgbibliotek.dk
 • Ring til os på tlf. 6333 7075 - især hvis du har fjernlån, er det nødvendigt at ringe, da du ikke selv kan forny disse. 
 • Anvend vores sms-service og vær opmærksom på at du får en bekræftigelse på sms, da materialet ellers ikke er  korrekt fornyet. 

Eksempel gældende fra den 23. maj 2017: 
Hans Nyborgsen har lånt tre titler:

 • "Agurkedyrkning på friland" er lånt den 1. maj.
 • "Alt om haven" er lånt den 4. maj.
 • "Byg dit eget orangeri" er lånt den 12. maj.

Den 28. maj fornyer Hans Nyborgsen alle tre materialer, så de nu alle tre skal afleveres den 28. juni.
Han overskrider dog tiden, og først den 5. juli bliver alle tre afleveret. Hvor dette tidligere ville have udløst et gebyr på 20 kr., vil det nu udløse tre gebyrer á 20 kr. altså i alt 60 kr.

Gebyrsatser

 • Aflevering efter sidste afleveringsdag: 20,- voksne
 • Aflevering 7 dage efter lånetidens ophør: 60,- voksne
 • Aflevering 14 dage efter lånetidens ophør: 100,- voksne
 • Efter to hjemkaldelser og 28 dage efter lånetidens udløb, vil der blive fremsendt en regning på erstatning af det materiale, som ikke er afleveret samt et gebyr.
 • Regningsgebyret er på 230 kr. for voksne.
 • Afleveres materialerne herefter, betales kun gebyret.

Ved erstatning af spil og film inkluderer erstatningsbeløbet også udlånslicensrettigheder. Derfor er materialet ofte meget dyrt. En film kan således risikere at skulle erstattes med 1.000 kr., selv om den i butikkerne kun koster 199 kr.

Regninger i e-boks
Biblioteket udsender regninger til e-boks. Hvis du er tilmeldt digital post fra det offentlige, vil du også få eventuelle regninger fra biblioteket i e-boks. Nyborg Bibliotek udsender ikke reserveringsmeddelelser eller hjemkaldelser til eboks. Disse kan du naturligvis stadig få på e-mail og sms. Læs mere på Borger.dk 

Der udsendes fremover kun en hjemkaldelse samme tid som den nuværende 1. hjemkaldelse. Der udsendes fremover kun en faktura på erstatningsbeløb og skyldige gebyrer.

Udlånsbegrænsninger
Hvis man skylder mere end 200 kr. til biblioteket, kan man ikke låne igen, før beløbet er betalt. Har man modtaget en regning, skal denne afvikles, før man kan låne igen.

Bibliotekets færdselsregler

 • Der skal være plads til alle.
 • Mobiltelefon må kun bruges afdæmpet og i begrænset omfang - og ikke på læsesal.
 • Mad og drikke må kun indtages i begrænset omfang og uden at være til gene for andre brugere. Hvis du er i tvivl, så spørg personalet. 
 • Hunde må ikke medtages. Førerhunde undtaget.
 • Underskriftindsamlinger må ikke finde sted.

Ophængning af plakater og pjecer 
Der kan ophænges og fremlægges materiale om kulturelle arrangementer, debatmøder og udstillinger, sæsonprogrammer og øvrigt materiale fra foreninger. Der kan fremlægges materialer fra opstillingsberettigede partier ved valg til byråd, Regionsråd, folketing og EU-parlament. Materialet fremlægges først, når der er modtaget materiale fra hovedparten af partierne. 

Følgende fremlægges eller ophænges IKKE: 

 • Materialer for privat kursusvirksomhed uden for foreningsregi. Kriteriet i tvivlsfælde vil være, at hvis der ydes offentlig støtte kan materiale ophænges og fremlægges.
 • Reklamer, pjecer og plakater for private virksomheder.
 • Materialer fra enkelte uddannelsesinstitutioner.
 • Pjecer og plakater fra private fremlægges/ophænges ikke.

Ønsker man at få ophængt eller fremlagt materiale skal man henvende sig til: Helle Poulsen mail: hepo@nyborg.dk  Tlf.: 6333 7075

Internet-regler
Det er gratis at benytte Internet på biblioteket. Internettet må ikke anvendes til:

 • Søgning af pornografisk materiale
 •  Afsendelse af anonyme/chikanerende e-mails
 • Til ulovlige formål i det hele taget
 • Almindelige danske og internationale love og regler om ophavsret og kopiering skal overholdes.
 • Brugeren har selv ansvaret for de handlinger, som han eller hun foretager.
 • Personalet har til enhver tid ret til at bortvise brugere, hvis det skønnes, at disse regler ikke overholdes.
 • Nyborg Bibliotek har fravalgt filtre, fordi de i nogle tilfælde frasorterer materiale, der kan være relevant i informationssøgning.

Rygepolitik

 • Der må ikke ryges tobak eller e-cigaretter indendørs eller i bibliotekets biler.
 • Ikke-ansatte må ryge tobak og e-cigaretter udendørs.
 • For medarbejdere: Rygning henvises til udendørsarealer, hvor man ikke er synlig for offentligheden, dvs.: I Nyborg henvises rygere til baghaven, hvor man ikke kan ses, fx i cykelskuret.
 • På Vibeskolen må der ikke ryges på skolens område.
 •  I Ørbæk må der kun ryges udendørs et sted, hvor man ikke er synlig for offentligheden.
 • Der ydes støtte til rygestopkursus for medarbejderne.
 • Der henvises til Nyborg Kommunes rygepolitik, der kan ses på Nyborg Kommunes intranet.

Vedtaget på møde i MED-udvalget den 12. oktober 2016

Bortvisning
Bortvisning kan ske, hvis man overtræder ordensreglerne eller ikke følger personalets anvisninger.

Opdateret januar 2018