Låneregler og gebyrer

Låneregler for Nyborg Bibliotek, Ørbæk Bibliotek og Ullerslev Bibliotek

LÅN OG LÅNEREGLER

Alle kan låne materialer på Nyborg Bibliotek gratis, lige meget om du bor i eller uden for Nyborg Kommune.

Indmeldelse og lånerkort
Du skal oprettes som låner og medbringe dit sundhedskort for at blive indmeldt.
Som lånerkort skal du bruge dit sundhedskort.
Til dette knyttes en pinkode efter eget valg.

Selvoprettelse
Du kan også oprette dig som ny låner hjemmefra ved hjælp af NemID. Se hvordan du gør her

Bliv oprettet som låner under 18
Hvis du er under 18 år og ønsker at oprette dig som låner, skal vi bruge et samtykke fra dine forældre, før du kan låne. Du kan få udleveret en samtykkeblanket på biblioteket eller hente den her. 
Den underskrevne blanket afleverer du til os.

Ovenstående gælder ikke for børn, der går på én af kommunens folkeskoler, hvor alle elever får oprettet et UNI login, som også kan bruges til at låne på Nyborg Bibliotek.

Lånetid
Lånetiden er for de fleste materialer en måned. Udlånet kan fornys to gange, medmindre materialet er reserveret. På særligt efterspurgte materialer kan lånetiden være begrænset til 14 dage, og lånetiden kan ikke forlænges på disse materialer. Afleveringsdatoen fremgår af din kvittering og på din lånerstatus. Lånt materiale skal senest afleveres i bibliotekets åbningstid på denne dato.

Særregler for visse materialer:

 • DVD film: Lånetiden er 14 dage. Ingen begrænsninger på antal.
 • Konsolspil til WII, Playstation, Game boy og Xbox: lånetiden er 14 dage.

Digitale online medier
Fælles for disse tilbud er at du kan downloade 3 enheder per måned. Det gælder for: Digitale lydbøger og e-bøger fra fra ereolen.dk og Film fra filmstriben.dk.

Ansvar
Alt IT og AV materiale benyttes på eget ansvar. Nyborg Bibliotek kan ikke påtage sig erstatningsansvar ved skader på låners afspilningsudstyr.

Påmindelse om aflevering
Hvis du har oplyst telefonnummer og/eller mail til biblioteket, modtager du en påmindelse 3 dage før et materiales afleveringsdato.

Sådan fornyer du selv

 • Forny ved at logge ind på nyborgbibliotek.dk
 • Ring til os på tlf. 6333 7075 - især hvis du har fjernlån, er det nødvendigt at ringe, da du ikke selv kan forny disse. 
 • Anvend vores app 'Biblioteket', som kan downloades gratis til Android og iOS .

GEBYRREGLER

Gebyr
Hvis du overskrider lånetiden, skal der betales et gebyr. Der skal også betales et gebyr, selvom du ikke har modtaget en hjemkaldelse endnu. Der sendes hjemkaldelse 1 uge efter sidste afleveringsdato. Efter 30 dage sendes en saldoopgørelse.

Ingen gebyrer til børn på 0-16 år
Børn på 0-16 år, skal ikke betale gebyrer, men der er stadig erstatningspligt hvis en bog bliver væk eller ødelagt.

Betaling af gebyrer
Gebyrer kan betales på tre måder:
1. Du kan betale kontant eller med MobilePay i ekspeditionen.
2. Du kan selv betale dit gebyr med MobilePay i bibliotekernes selvbetjeningsautomater. Læs mere om, hvordan du gør, her. 
3. Du kan betale dine gebyrer via hjemmesiden, når du er logget ind.

Udlånsdato afgør gebyr: 
Det er den oprindelige udlånsdato, som afgør gebyret for det enkelte materiale. Ved for sen aflevering er det altså den oprindelige udlånsdato, der bliver taget udgangspunkt i. Selvom en række fornyede materialer har samme afleveringsdato, udløser de forskellige gebyrer, hvis de oprindeligt blev udlånt på forskellige datoer. Vær derfor ekstra opmærksom på at få afleveret eller fornyet inden afleveringsfristen udløber. Reglerne er i henhold til biblioteksloven. 

Eksempel 
Hans Nyborgsen har lånt tre titler:

 • "Agurkedyrkning på friland" er lånt den 1. maj.
 • "Alt om haven" er lånt den 4. maj.
 • "Byg dit eget orangeri" er lånt den 12. maj.

Den 28. maj fornyer Hans Nyborgsen alle tre materialer, så de nu alle tre skal afleveres den 28. juni.
Han overskrider dog tiden, og først den 5. juli bliver alle tre afleveret. Hvor dette tidligere ville have udløst et gebyr på 20 kr., vil det nu udløse tre gebyrer á 20 kr. altså i alt 60 kr.

Regninger i e-boks
Efter to hjemkaldelser og 28 dage efter lånetidens udløb, vil der blive fremsendt en regning på erstatning af det materiale, som ikke er afleveret samt et gebyr på 230 kr. for voksne. Biblioteket udsender regninger til e-boks. Hvis du er tilmeldt digital post fra det offentlige, vil du også få eventuelle regninger fra biblioteket i e-boks. Nyborg Bibliotek udsender ikke reserveringsmeddelelser eller hjemkaldelser til eboks. Disse kan du naturligvis stadig få på e-mail og sms. Læs mere på Borger.dk 

Der udsendes kun en faktura på erstatningsbeløb og skyldige gebyrer.

Udlånsbegrænsninger
Hvis man skylder mere end 200 kr. til biblioteket, kan man ikke låne igen, før beløbet er betalt. Har man modtaget en regning, skal denne afvikles, før man kan låne igen.

GEBYRSATSER

 • Aflevering efter sidste afleveringsdag: 20,- voksne
 • Aflevering 7 dage efter lånetidens ophør: 60,- voksne
 • Aflevering 14 dage efter lånetidens ophør: 100,- voksne
 • Regningsgebyr ved fremsendt regning på erstatning af materialet er på 230 kr. for voksne.
 • Afleveres materialerne herefter, betales kun gebyret.

Ved erstatning af spil og film inkluderer erstatningsbeløbet også udlånslicensrettigheder. Derfor er materialet ofte meget dyrt. En film kan således risikere at skulle erstattes med 1.000 kr., selv om den i butikkerne kun koster 199 kr.

Opdateret juni 2018