Låneregler for skoler og daginstituitioner

Låneregler for skoler og daginstituitioner

Låneregler for daginstitutioner

  • Det er gratis at låne. 
  • Alle bibliotekets materialer kan lånes med følgende begrænsninger: DVD film udlånes ikke til institutioner. Undtaget herfra er dog faglige DVD film fra Det Danske Filminstitut.

Låner og lånetid

Udlånet noteres til institutionen c/o den medarbejder der låner materialerne. Lånetiden er 2 måneder for bøger, og 1 måned for musik og cd-rom samt faglige film fra Det Danske Filminstitut.
Konsolspil (max 4 stk.) og særligt efterspurgte materialer (fx. bøger og musik cd) har lånetid på 14 dage.

Fornyelser og bestilling på bibliotekets hjemmeside
Lånet kan fornys to gange, medmindre materialet er reserveret af anden låner. Fornyelsen kan ske på bibliotekets hjemmeside vha. institutionens lånernummer og pinkode.  Samme lånernummer og pinkode kan også benyttes til at reservere bøger på bibliotekets hjemmeside.

Hjemkaldelser, gebyr og erstatning
Afleveres det lånte senere end afleveringsdatoen opkræves et gebyr. Se gebyrtaksterne i bibliotekets låneregler. Gebyrer pålægges ikke den enkelte medarbejder, men daginstitutionen. Der fremsendes således regning over gebyrer til institutionen pr. 1. juni og 31.december. Hvis lånetiden overskrides, udsendes to hjemkaldelser på e-mail. Hvis et materiale er bortkommet eller ødelagt, skal det erstattes, og biblioteket sender en regning.

Besked via mail og sms
Hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser sendes altid via mail til daginstitutionslederens mailadresse. Derudover er der mulighed for, at den enkelte medarbejder kan få tilføjet sin egen mailadresse og mobilnummer, og derved modtage hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser via mail og sms.

Besøg på biblioteket
Institutioner er velkomne på bibliotekerne i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk, men det er en god ide at ringe i forvejen. I vinterhalvåret især (oktober-marts) afholdes somme tider arrangementer på børnebiblioteket i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk, så det anbefales at ringe for nærmere besked og aftale.

Låneregler for skoler

  • Det er gratis at låne.
  • Alle bibliotekets materialer kan lånes med følgende begrænsninger: Dvd-film udlånes ikke til skoler -  undtaget herfra er dog faglige film fra Det Danske Filminstitut.

Låner og lånetid:

Udlånet noteres til skolen c/o den medarbejder, der låner materialerne. Lånetiden er 1 måned for bøger, musik, cd-rom og samt faglige film fra DFI.
Konsolspil (max 4 stk.) og særligt efterspurgte, reserverede materialer har lånetid på 14 dage.

Fornyelser og bestilling på bibliotekets hjemmeside
Lånet kan fornys to gange, medmindre materialet er reserveret til anden låner. Fornyelsen kan ske på bibliotekets hjemmeside vha. medarbejderens skole-lånernummer og pinkode.
Samme lånernummer og pinkode kan også benyttes til at reservere bøger på bibliotekets hjemmeside.

Hjemkaldelser, gebyr og erstatning
Afleveres det lånte senere end afleveringsdatoen, opkræves et gebyr. Se gebyrtaksterne i bibliotekets låneregler. Gebyrer pålægges ikke den enkelte medarbejder, men skolen. Der fremsendes således regning over gebyrer til skolen pr. 1. juni og 31. december. Hvis lånetiden overskrides, udsendes to hjemkaldelser på e-mail. Hvis et materiale er bortkommet eller ødelagt, skal det erstattes, og biblioteket sender en regning.

Besked via mail og sms
Hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser sendes altid via mail til skolelederens mailadresse. Derudover er der mulighed for, at den enkelte medarbejder kan få tilføjet sin egen mailadresse og mobilnummer, og derved modtage hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser via mail og sms.

Besøg på biblioteket
Skoleklasser er velkomne på bibliotekerne i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk, men det er en god ide at ringe i forvejen. Især i vinterhalvåret (oktober-marts) afholdes somme tider arrangementer på børnebiblioteket i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk, så det anbefales at ringe for nærmere besked og aftale.