Faktalink

Sådan bruger du Faktalink

Faktalink er en samling artikler om aktuelle og samfundsrelevante emner som har bred interesse. Her finder man artikler om alt fra sport, kultur, historie, politik, IT, trends, medier og meget mere. Samlingen omfatter i juni 2016 ca. 600 artikler, som løbende opdateres og øges samt flere tusinde links og henvisninger. 

Faktalink udgives af DBC as www.dbc.dk i samarbejde med iBureauet www.iBureauet.dk 

Opbygning
Artiklerne i Faktalink er opbygget efter en fast struktur og består af flere lag, således at artiklerne kan læses på flere niveauer. Alle artikler begynder med en introduktion til emnet. Herefter dykkes der dybere ned i stoffet, som ofte vil indledes med en historisk vinkel. Emnerne belyses fra ud fra en faglig, analyserende og alsidig vinkel, som også indeholder debat og perspektivering. Alle artikler afrundes med omfattende kildehenvisninger og links. 

Som indgang til Faktalink kan man vælge Artikler, Temaer, Emner eller Faktalink light eller benytte Søgeboksen. 

Målgruppen for Faktalink
Faktalink henvender sig til en meget bred målgruppe, og opbygningen af sitet betyder, at man kan bruge artiklerne på mange forskellige niveauer. Jo længere man kommer ind i artiklen, des mere kræver det af brugeren.  I praksis betyder det, at Faktalink er arbejdsredskab for folkeskolens ældste klasser, gymnasielever, lærere og bibliotekarer samt studerende, journalister og researchere der har behov for at sætte sig ind i et emne og få kendskab til relevant litteratur og information om det.

Må man tage print af Faktalink?
Ja, det er tilladt at tage print af FaktaLink til personlig brug. Filen "Hele Faktalinket om ... " er specielt velegnet til dette formål.  Biblioteker må ligeledes tage print og udlevere til lånernes personlige brug. Billede og tekst må ikke gengives i elektronisk form. Enhver anden form for publicering og offentliggørelse, trykt eller elektronisk, må kun ske efter aftale med DBC. 

Log in på Faktalink.dk