Skolekataloget 2024/2025

Velkommen til et overblik over Nyborg Biblioteks valgfrie bibliotekstilbud til dine elever i skoleåret 2024/2025. I dette katalog har vi samlet vores mange tilbud til jer på skolerne i Nyborg Kommune. Vi håber, at du finder inspirerende tilbud som supplement til din undervisning.

På Nyborg Bibliotek gør vi os umage for at vores formål om at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet også kommer ud til skolerne. Derfor har vi udviklet bibliotekstilbud til dine elever inden for temaerne Læselyst, Digital Dannelse og Biblioteksorientering.

Vores håb er, at du her kan finde inspirerende bibliotekstilbud, der kan understøtte din undervisning og samtidig øge elevernes kendskab og relation til biblioteket.

Vi vil glæde os til at tage imod jer og jeres elever på alle tre biblioteker i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk.