Skolekataloget 2021/2022

Velkommen til Nyborg Biblioteks nye skolekatalog for skoleåret 2021/2022. I dette katalog har vi samlet vores mange tilbud til jer på skolerne i Nyborg Kommune. Vores ambition er at tilbyde inspirerende bibliotekstilbud som supplement til jeres undervisning.

Se Skolekataloget for 2021/2022 via dette link!

I 2021/22 har vi særligt fokus på læselyst, digital dannelse og fake news – og samtidig et ønske om at styrke elevernes kendskab og relation til biblioteket.

Vi håber, at vi med skolekataloget har gjort vores tilbud mere overskuelige og synlige for jer, og at I finder relevante tilbud, som kan understøtte jeres undervisning.

Vi vil glæde os til at tage imod jer og jeres elever på alle tre biblioteker i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk.