Lektørudtalelse

Forfatter: Erik Boas Pedersen

Anvendelse/målgruppe/niveau

Der er efterhånden udkommet 76 bøger i denne udmærkede serie af lettilgængelige fagbøger. Målgruppen hedder 3.-5. kl., og bøgerne kan fint indgå i faglige læsekurser eller bruges til almen interesselæsning

Beskrivelse

Denne udgivelse er opdelt i 12 afsnit på 1-4 sider, omhandlende emner som fortæller om kongehusets familie, historie, slotte, arbejde, fremtid m.m. Teksten hører til i seriens lidt sværere ende, med flere for målgruppen lidt vanskelige og fremmedartede ord, begreber og navne, der dog behandles og forklares præcist og passende neutralt. Den suppleres med mange, rigtig gode fotos, især i farve, men også enkelte i sort/hvid. Bagest i bogen stikord og henvisning til andre titler, gennemgående for en lidt ældre målgruppe end denne bogs, og relevante hjemmesider

Sammenligning

Der findes en del andre bøger om kongehuset, og emnet behandles og opdateres jævnligt i den daglige og ugentlige presse samt diverse hjemmesider. Men denne bog er ene om at præsentere emnet så elementært, letforståeligt og kortfattet for målgruppen fra 8-12 år

Samlet konklusion

Denne bog falder naturligt ind i enhver samling i et børne- eller skolebibliotek. Den dækker emnet fint for målgruppen og er en nydelse at læse og bladre i. Oplagt anskaffelse til selvlæsning eller fagligt læsekursus for 8-12 årige