Lektørudtalelse

Forfatter: Erik Nicolaisen Høy

Anvendelse/målgruppe/niveau

Bogen henvender sig til historisk interesserede i mellemkrigstiden og 2. verdenskrigs masseudryddelser

Beskrivelse

Forfatteren (1969-) er historieprofessor ved Yale. "Bloodlands" er forfatterens betegnelse for det område i Europa, hvor hovedparten (angiveligt 14 mio.) af 2. verdenskrigs ofre blev dræbt: Polen, det vestlige Rusland, Hviderusland, Ukraine og de baltiske stater. Området skiftede i perioden 1933-45 besættelsesmagt adskillige gange. Pga. den kolde krig er det fulde omfang af de civile tragedier først for nyligt begyndt at blive fuldt dokumenteret. Bogen er en systematisk og kronologisk gennemgang af 12 års massehenrettelser, masseforflytninger og udsultning iværksat af Stalins Sovjetunion og Hitlers Tyskland. Såvel de enkelte forbrydelser som de bagvedliggende ideologier, politikker og organisationsformer. Bogen bringer fx dokumenter fra ofrene: Papirsedler, vidneudsagn, breve osv. Bogen er illustreret med en del kort og en omfattende dokumentliste

Sammenligning

Der findes mange bøger om delemner fx holocaust. Men ingen har som denne sat sig for at beskrive rædslerne i "Bloodlands" så omfattende, systematisk og grundigt

Samlet konklusion

Rædselsvækkende og gribende dokumentation om de måske største forbrydelser mod menneskeheden