Lektørudtalelse

Forfatter: Thomas Ry Andersen

Kort om bogen

Første samlede historiske fremstilling af den tidlige efterkrigstid 1945. En fremragende udgivelse som appellerer bredt til en stadigt stor læserskare med interesse for besættelsestiden og dens særlige betydning for dansk identitetsdannelse, politisk kultur og demokrati

Beskrivelse

Per Stig Møller afdækker perioden fra maj til oktober 1945 gennem et omfattende arkivmateriale og viser, hvordan sommeren 1945 blev oplevet dag fra dag gennem bl.a aviser og i den offentlige debat. PSM lader undervejs mange forskellige befolkningsgrupper komme til orde, men centralt i beskrivelsen er modstandsbevægelsens ageren, modbevægelsens reaktion, retsopgøret samt debatten om demokratiets fremtid. Efter jubel- og hvedebrødsdagene i maj-juni, hvor frihedskæmperne blev hyldet og takket og beredvilligt berettede om deres bedrifter og stikkerlikvideringer til aviserne, blev modstandsbevægelsen kørt ud på et politisk sidespor, hvilket fik afgørende betydning for eftertidens politiske landskab og dermed også velfærdsstaten og vores opfattelse af demokrati og tolerance. Illustreret

Vurdering

En vigtig og savnet bog, om en intens periode i Danmarks historie som satte afgørende fingeraftryk på efterkrigstidens politiske landskab. Et gennemarbejdet og velformidlet kvalitetsværk

Andre bøger om samme emne

Interesserede kan supplere læsningen med Røjels Da freden brød ud eller Niels-Birger Danielsens Modstand, en samlet fremstilling af den danske modstandskamp under besættelsen 1940-1945, hvor 4. bind udkommer i 2020