Ordensregler

Nyborg Bibliotek er jeres bibliotek, og der skal være plads til alle. Derfor har vi her samlet en række retningslinjer, som kan bidrage til at gøre biblioteksbesøget til en behagelig oplevelse for alle.

Ophold på bibliotekerne

Du kan bidrage til en god atmosfære ved:

 • At tale lavmeldt med hinanden og i telefonen. Sidder der nogen og læser, kan du evt. gå et andet sted hen og samtale.
 • Kun at indtage mad og drikke i et begrænset omfang og uden at være til gene for andre brugere. Hvis du er i tvivl, så spørg os.

Når du opholder dig på et af vores tre biblioteker, må du ikke:

 • Indtage alkohol
 • Medbring dyr på biblioteket. Førerhunde er dog undtaget.
 • Afholde underskriftindsamlinger.

Brug af internettet på biblioteket

På alle vores biblioteker har vi computere til fri afbenyttelse.

Tag hensyn til de andre brugeres sikkerhed ved ikke at bruge computerne til:

 • Søgning af pornografisk materiale
 • Afsendelse af anonyme/chikanerende e-mails
 • Ulovlige formål i det hele taget

Du skal overholde almindelige danske og internationale love og regler om ophavsret og kopiering.

Du har selv ansvaret for de handlinger, som du foretager dig. Personalet har til enhver tid ret til at bortvise dig, hvis det skønnes, at disse regler ikke overholdes.

Rygepolitik

 • Du må ikke ryge tobak eller e-cigaretter indendørs på vores biblioteker.
 • Ved Nyborg Bibliotek må du gerne ryge tobak og e-cigaretter udendørs.
 • Ved Ullerslev Bibliotek må der ikke ryges udendørs på Vibeskolens område.
 • Ved Ørbæk Bibliotek må der ikke ryges udendørs.

Ved gentagne regelbrud

Vi kan bortvise dig, hvis du gentagne gange overtræder ordensreglerne eller ikke følger vores anvisninger.