Hvad ved vi om dig?

Herunder kan du læse mere om, hvilke data vi har på dig, og hvorfor vi har brug for de data.

Du kan læse om, hvordan vi behandler dine data via dette link (åbner internt indhold)

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger om dig i kategorierne:

  • Personlig identifikation: CPR-nummer, lånernummer og lånerkortnummer samt navne.
  • Adresseoplysninger: Navne, navn på eventuel værge, adresse, postnummer, by, land, telefonnummer, e-mailadresse.
  • Administration af lån: Tilhørsbibliotek, fraværsperiode, interesseperiode, lånte materialer, reserverede og afleverede materialer, evt. noter, dine lister – herunder huskeliste, mellemværender med biblioteket og betaling af mellemværender, mellemværender sendt til inddrivelse, e-mails, sms’er og pushbeskeder sendt til dig samt eventuel blokering af muligheden for lån samt årsag til blokering.

Når du benytter vores hjemmeside indsamler vi desuden oplysninger om din IP-adresse samt hvilke undersider og funktioner, du har klikket på. Oplysningerne anonymiseres og vi benytter dem til statistiske undersøgelser og forbedringer.

Specifikke personoplysninger

Herunder har vi uddybet, hvilke oplysninger vi har om dig på Nyborg Bibliotek, og hvad vi bruger dem til.

CPR-nummer

Dit CPR-nummer bruges, når du oprettes som låner. CPR-nummeret skal vi bruge, så vi kan hente din adresse fra CPR-registret og opdatere din lånerprofil automatisk, hvis du flytter. Hele din lånerprofil er knyttet op på dit CPR-nummer.

Har du navne- og adressebeskyttelse i CPR-registret, bliver det også respekteret i bibliotekets systemer.

Lånernummer

Når du oprettes som låner, genereres der et tilfældigt lånernummer, som Cicero bruger til at identificere dig. Vi bruger jævnligt dette nummer frem for dit CPR-nummer, da lånernummeret ikke kan bruges eller genkendes andre steder end i Cicero.

Navn

Vi kan i Cicero se dit navn, som det står på dit sundhedskort.

Fødselsdato

Bruges i forbindelse med udregning af gebyrstørrelser samt til at sikre, at du er gammel nok til at låne bestemte materialer.

Adresse og c/o-navn

Din aktuelle kontaktadresse opdateres automatisk via CPR-registret, hvis du flytter. Adressen skal vi bruge, hvis det bliver nødvendigt at tilsende dig noget pr. fysisk post.

Telefonnummer

Her kan angives flere tlf.nr. - både fastnet og mobil. Vi skal bruge et telefonnummer, så vi kan kontakte dig, hvis det bliver nødvendigt og mobilnummeret bruger vi desuden til at udsende SMS om reserveringer og afleveringsfrist. Du kan selv rette dit mobilnummer, ved at logge ind her på hjemmesiden.

E-mail

Bruges, hvis vi skal i kontakt med dig samt til at sende mail om reserveringer og afleveringsfrist. Du kan selv rette din mailadresse, ved at logge ind her på hjemmesiden.

Lånergruppe

Genereres automatisk ud fra dine persondata, når du oprettes i systemet eller hvis du bliver myndig. Lånergruppen har betydning for, hvorvidt du får gebyrer, hvilke digitale tilbud du kan tilgå etc. De fire mest hyppige lånergrupper er børn i og uden for Nyborg Kommune og voksne i og uden for Nyborg Kommune.

Tilhørsbibliotek

Er det lokalbibliotek, hvor du vil afhente reserverede materialer. Det kan ændres via hjemmesiden.

Kommunenummer

Er din bopælskommune og anvendes til statistik og angiver, om du har ret til at bruge vores digitale tilbud.

Låner-ID

Her lister vi de forskellige kort, du kan bruge til at låne, f.eks. sundhedskort. PIN-koden er altid anonymiseret, så vi kan ikke se din pinkode.

Intern note

Kan kun ses af os og anvendes f.eks. i forbindelse med blokeringer, hvis et glemt sundhedskort opbevares på biblioteket etc.

Udlån

Vi kan se dine aktuelle udlån. Din udlånshistorik slettes 30 dage efter aflevering eller betaling af mellemværende. Udlånshistorikken slettes, fordi det tæller for personfølsomme oplysninger, som derfor ikke må opbevares, når de ikke længere har relevans.

Reserveringer

Vi kan se en oversigt over dine nuværende reserveringer. Materialerne slettes fra listen, når et reserveret materiale er udlånt til dig, eller selve reserveringen er slettet.

Mellemværende

Her kan vi se, om du mangler at betale gebyrer eller erstatning for ikke afleveret materiale. Oplysningerne om gebyrer slettes 30 dage efter mellemværendet er afviklet. Oplysninger om betalt erstatning slettes efter et år.

Oplysninger om betaling af mellemværender vil i henhold til bogføringsloven blive opbevaret i fem år fra udgangen af det regnskabsår, hvor mellemværendet eller regningen er betalt. Dine oplysninger kan desuden blive delt til tredjeperson ved aktindsigter efter offentlighedsloven. Følsomme oplysninger deles som udgangspunkt ikke.

Beskeder

Er en oversigt over afsendte SMS og e-mails fra systemet til dig. Al information om lånte materialer fjernes fra beskederne efter 30 dage.

Oprettelse af børn og unge

Oprettelse af børn og unge under 18 år, foregår med et forældresamtykke. Forældresamtykket udfyldes på en papirblanket, hvorefter vi registrerer CPR-nummer, navn og kontaktoplysninger på den pågældende forælder under barnets lånerprofil i Cicero. Efter registreringen opbevares blanketten digitalt i kommunes dokumenthåndteringssystem, og den fysiske papirblanket makuleres.