Arkiv for Dansk Litteratur

Adgang
Fri adgang for alle
En litteraturhistorisk hjemmeside for udvalgte dele af den ældre danske litteratur fra middelalderen og frem til midten af det 20. århundrede. Her har du både adgang til teksterne selv og til introduktioner om størstedelen af forfatterne.

Digitaliserede tekster

Teksterne på siden er gengivet efter trykte standardudgaver og kan ses i to forskellige formater - dels som nøjagtige digitaliserede udgaver af de originale dokumenter og som søgbar tekst.

Forfatterportrætter

Til en lang række af forfatterskaberne kan du finde en faglig introduktion skrevet til af en ekspert. Disse introduktioner rummer både biografiske oplysninger og en gennemgang af forfatterens litterære produktion. Desuden kan du finde bibliografiske oplysninger om de vigtigste udgaver og den vigtigste senere litteratur om forfatterskabet.