Gyldendals røde ordbøger

Adgang
For lånere bosiddende i Nyborg Kommune
Få adgang til Gyldendals røde ordbøger til bl.a. engelsk, tysk, fransk, spansk, svensk, norsk og italiensk med Nyborg Bibliotek.

Gyldeldals røde ordbøger indeholder:

  • Engelsk PRO - oversæt dansk-engelsk og engelsk-dansk
  • Tysk PRO - oversæt dansk-tysk og tysk-dansk
  • Dansk PRO
  • Fransk PRO - oversæt dansk-fransk og fransk-dansk
  • Spansk PRO - oversæt dansk-spansk og spansk-dansk
  • Svensk PRO - oversæt dansk-svensk og svensk-dansk
  • Norsk PRO - oversæt dansk-norsk og norsk-dansk
  • Italiensk PRO - oversæt dansk-italiensk og italiensk-dansk
  • Udvidet sprogpakke indeholder engelsk og tysk i udvidede versioner og fagordbøger inden for jura og medicin.
  • Helt nye ordbogsværker på fransk og spansk med fagtermer

nb! Du skal være bosiddende i Nyborg Kommune, for at kunne benytte Gyldendals røde ordbøger. Er du bosiddende i en anden kommune, kan du undersøge om dit lokale bibliotek abonnerer på ordbøgerne.

Vejledning