Ophængning af plakater og pjecer

Har du plakater eller pjecer, du gerne vil have hængt op på vores tre biblioteker? Så tager vi gerne imod dem, så længe de overholder nedenstående retningslinjer.

Dette tager vi imod:

  • Vi tager imod materialer om kulturelle arrangementer, debatmøder og udstillinger samt sæsonprogrammer og øvrigt materiale fra foreninger.
  • Vi fremlægger også gerne materialer fra opstillingsberettigede partier ved kommunal- og regionalvalg, folketingsvalg og EU-parlamentsvalg, men materialet fremlægges først, når der er modtaget materialer fra hovedparten af partierne.

Dette tager vi ikke imod:

  • Materialer for privat kursusvirksomhed uden for foreningsregi. Kriteriet i tilfælde af tvivl vil være, at hvis der ydes offentlig støtte, kan materialet ophænges og fremlægges.
  • Reklamer, pjecer og plakater for private virksomheder.
  • Materialer fra enkelte uddannelsesinstitutioner.
  • Pjecer og plakater fra private.