Regler for brug af biblioteket

Låneregler for Nyborg Bibliotek, Ørbæk Bibliotek og Ullerslev Bibliotek

Bibliotekets opholdsregler

 • Der skal være plads til alle.
 • Mobiltelefoner må kun bruges afdæmpet og i begrænset omfang - ikke på læsesalen.
 • Mad og drikke må kun indtages i begrænset omfang og uden at være til gene for andre brugere. Hvis du er i tvivl, så spørg personalet. 
 • Alkohol må ikke indtages på biblioteket.
 • Hunde må ikke medtages. Førerhunde undtaget.
 • Underskriftindsamlinger må ikke finde sted.

Ophængning af plakater og pjecer 

Der kan ophænges og fremlægges materiale om kulturelle arrangementer, debatmøder og udstillinger, sæsonprogrammer og øvrigt materiale fra foreninger.

Der kan fremlægges materialer fra opstillingsberettigede partier ved valg til byråd, Regionsråd, folketing og EU-parlament. Materialet fremlægges først, når der er modtaget materiale fra hovedparten af partierne. 

Følgende fremlægges eller ophænges IKKE: 

 • Materialer for privat kursusvirksomhed uden for foreningsregi. Kriteriet i tvivlsfælde vil være, at hvis der ydes offentlig støtte kan materiale ophænges og fremlægges.
 • Reklamer, pjecer og plakater for private virksomheder.
 • Materialer fra enkelte uddannelsesinstitutioner.
 • Pjecer og plakater fra private fremlægges/ophænges ikke.

Ønsker man at få ophængt eller fremlagt materiale skal man henvende sig til: Helle Poulsen mail: hepo@nyborg.dk  Tlf.: 6333 7075

Internet-regler

Det er gratis at benytte Internet på biblioteket. Internettet må ikke anvendes til:

 • Søgning af pornografisk materiale
 •  Afsendelse af anonyme/chikanerende e-mails
 • Til ulovlige formål i det hele taget
 • Almindelige danske og internationale love og regler om ophavsret og kopiering skal overholdes.
 • Brugeren har selv ansvaret for de handlinger, som han eller hun foretager.
 • Personalet har til enhver tid ret til at bortvise brugere, hvis det skønnes, at disse regler ikke overholdes.
 • Nyborg Bibliotek har fravalgt filtre, fordi de i nogle tilfælde frasorterer materiale, der kan være relevant i informationssøgning.

Rygepolitik

 • Der må ikke ryges tobak eller e-cigaretter indendørs eller i bibliotekets biler.
 • Ikke-ansatte må ryge tobak og e-cigaretter udendørs.
 • For medarbejdere: Rygning henvises til udendørsarealer, hvor man ikke er synlig for offentligheden, dvs.: I Nyborg henvises rygere til baghaven, hvor man ikke kan ses, fx i cykelskuret.
 • På Vibeskolen må der ikke ryges på skolens område.
 •  I Ørbæk må der kun ryges udendørs et sted, hvor man ikke er synlig for offentligheden.
 • Der ydes støtte til rygestopkursus for medarbejderne.
 • Der henvises til Nyborg Kommunes rygepolitik, der kan ses på Nyborg Kommunes intranet.

Vedtaget på møde i MED-udvalget den 12. oktober 2016

Bortvisning

Bortvisning kan ske, hvis man overtræder ordensreglerne eller ikke følger personalets anvisninger.

Opdateret juni 2018