Nyt Biblioteksråd

01.02.20
Fra marts 2020 får Nyborg Bibliotek et nyt biblioteksråd, der skal sikre dialogen mellem bibliotekets ledelse, samarbejdspartnere og borgere med henblik på at udvikle og forbedre bibliotekets tilbud og service.

Bibliotekspolitikken og Biblioteksrådet

Nyborg Byråd vedtog 28. januar 2020 en revideret bibliotekspolitik, der ønsker at styrke borgernes inddragelse og Nyborg Biblioteks fortsatte udvikling ved bl.a. at nedsætte et helt nyt biblioteksråd.

Biblioteksrådet er en rådgivende samling og er sammensat af politikere og samarbejdspartnere, der er udpeget til rådet, og vi skal naturligvis også have jer borgere med. Derfor inviterer vi til Bibliotekets Aften 4. marts 2020, hvor alle borgere kan stille op til valg. 2 borgere vælges på aftenen til Biblioteksrådet. 

Du kan læse mere om den reviderede biblioteksrådet her!