Tema: Digital dannelse

Med den konstante udvikling af nye, digitale selvbetjeningsløsninger og et medieforbrug i hastig forandring er det vigtigt at kunne begå sig i den digitale verden. Derfor har vi på Nyborg Bibliotek gjort "digital dannelse" og "fake news" til et fokusområde.