Gebyrer

Hvis du overskrider lånetiden, skal du betale et gebyr. Herunder kan du læse reglerne for gebyrer samt vores gebyrsatser i Nyborg Kommune.

Vi anbefaler, at du bruger et par minutter på at læse vores låneregler, så du undgår gebyrer.

Læs vores låneregler via dette link (åbner internt indhold)

Hvis du afleverer for sent

En uge efter afleveringsfristen modtager du en hjemkaldelse og du bliver pålagt et gebyr, som efterfølgende stiger, hvis materialet stadig ikke afleveres (se gebyrsatserne længere nede).

Efter 30 dage melder systemet materialet som bortkommet, og du vil i din e-boks modtage en saldoopgørelse på gebyr for en for sen aflevering, et regningsgebyr og et erstatningsgebyr. Erstatningsgebyret slettes automatisk, hvis du afleverer materialet, men gebyret for en for sen aflevering skal stadig betales, når fristen er overskredet.

Ingen gebyrer til børn

Er du 0-16 år, skal du ikke betale gebyr ved for sen aflevering, men du skal stadig betale erstatning, hvis materialet bliver væk eller er ødelagt.

Blokering ved gebyr over 200,-

Hvis du skylder 200 kr. eller derover i gebyrer, vil din lånerkonto blive blokeret og du kan dermed ikke låne igen, før gebyret er betalt.

Har du modtaget en regning, skal denne betales, før du kan låne igen.

Betaling af gebyrer

Du kan betale gebyrer på fire måder:

  1. Du kan betale kontant eller med MobilePay i ekspeditionen.
  2. Du kan selv betale dit gebyr med MobilePay i bibliotekernes selvbetjeningsautomater. Læs mere om at betale med MobilePay via dette link (åbner internt indhold)
  3. Du kan betale med MobilePay i appen ”Biblioteket”.
  4. Du kan betale dine gebyrer med kort via hjemmesiden, når du er logget ind.

Regninger i e-boks

30 dage efter lånetidens udløb ændrer det lånte materiale status til bortkommet og du modtager en regning på erstatning af materialet samt et gebyr på 230 kr. Hvis du er tilmeldt digital post fra det offentlige, modtager du regningen i din e-boks. Erstatningsbeløbet slettes, hvis du afleverer materialet, men gebyrerne skal stadig betales.

Gebyrsatser

  • Aflevering 1-7 dage efter sidste afleveringsdag: 20,- for voksne
  • Aflevering 8-13 dage efter sidste afleveringsdag: 60,- voksne
  • Aflevering 14 dage eller mere efter lånetidens ophør: 100,- voksne
  • Regningsgebyr ved fremsendt regning på erstatning af materialet er på 230 kr. for voksne.
  • Afleveres materialerne herefter, betales kun gebyret.

Ved erstatning af spil og film inkluderer erstatningsbeløbet også udlånslicensrettigheder. Derfor er materialet ofte meget dyrt. En film kan således risikere at skulle erstattes med 1.000 kr., selv om den i butikkerne kun koster 199 kr.

Udlånsdatoen afgør antallet af gebyrer: 

Overskrider du afleveringsfristen for tre materialer udlånt samme dato, skal du betale ét samlet gebyr på 20 kr. Er de tre overskredne materialer derimod udlånt på tre forskellige datoer, skal du betale tre gange 20 kr. Det er altså antallet af udlånsdatoer og ikke antallet af materialer, der afgør det samlede gebyr.

Fornyelse ændrer udløbsdatoen

Hvis du vælger at forny tre materialer med forskellige udlånsdatoer, tæller fornyelsesdatoen som en ny udlånsdato. Dermed har de tre lån fremadrettet samme udlånsdato og vil kun føre til ét gebyr ved for sen aflevering.