Låneregler

Du kan låne på Nyborg Bibliotek, når du er oprettet som låner. Hvis du medbringer dit sundhedskort, kan vi nemt og hurtigt oprette dig som låner. Du kan også selv oprette dig som låner her på hjemmesiden.

Lånetid

Langt de fleste bøger kan du låne 1 måned, mens der på særligt populære bøger, film og spil er en lånetid på 14 dage. Dette er markeret på forsiden.

Du kan forny dit lån op til to gange, medmindre materialet er reserveret af en anden låner.

Du skal senest aflevere materialet i åbningstiden den dag, materialet har afleveringsfrist. Hvis du afleverer for sent, vil du blive pålagt et gebyr.

Lånerstatus og påmindelser

Du kan holde styr på din lånerstatus og forny dine lån ved af logge ind her på hjemmesiden eller i appen ”Biblioteket”.

Hvis du oplyser os din mail og dit mobilnummer eller selv indtaster det på din lånerprofil, sender vi dig en påmindelse 3 dage før afleveringsfristen. Med appen kan du også få notifikationer.

Fornyelse med forbehold

Nogle biblioteker, bl.a. Syddansk Universitetsbibliotek, benytter sig af andre systemer end os, og derfor er det ikke sikkert, at din fornyelse automatisk går igennem. Vær derfor opmærksom på, når du fornyer materialer fra andre biblioteker, om der står ”fornyet” eller ”fornyet med forbehold” ud for materialet.

Hvis der står ”fornyet med forbehold”, skal du holde øje med, om den skifter status til ”fornyet” eller ”kan ikke fornys”. Bemærk, at denne type fornyelser kræver en manuel handling fra os, og derfor ikke nødvendigvis sker med det samme, men vi undersøger muligheden for at forny dit materiale så hurtigt som muligt.

Oprettelse af låner under 18 år

Hvis du er under 18 år og ønsker at oprette dig som låner, skal vi bruge et samtykke fra dine forældre. Du kan se bort fra dette, hvis du går på én af kommunens folkeskoler og har et UNI login. 

Ansvar

Alt IT- og AV-materiale benyttes på dit eget ansvar. Nyborg Bibliotek kan ikke påtage sig erstatningsansvar ved skader på dit afspilningsudstyr.

Hvor meget må jeg låne?

Du må låne lige så meget du vil.