Hvad gør dig glad?

15-24-åriges mentale sundhed

25.09.23
I uge 39-41 sætter Danmarks Biblioteker fokus på mental sundhed for dig på 15-24 år.

Vi har derfor samlet stærke læseoplevelser og gode fagbøger, der kan hjælpe dig med at åbne op og få styr på dine tanker og følelser, så du kan leve det gode ungdomsliv. 

Se alle emnelisterne om mental sundhed via dette link!

Har du brug for hjælp?

Er du 13-20 år, og har du brug for hjælp til mental sundhed? Så læs mere på Mindhelper via dette link!

Fakta om unges mentale sundhed:

Vidste du at 22% af unge i Danmark mellem 16 og 24 år føler sig ensomme?

Vidste du at 59% af danskerne er bekymrede for de unges trivsel?

Vidste du at unges trivsel ikke er afhængig af, hvilken uddannelse eller beskæftigelse de unge er i gang med, men de unges opfattelse af trivsel forværres markant ved ledighed?

Vidste du at nære menneskelige relationer - især familien - er afgørende for, om unge føler, at de har et godt liv? Det er derfor bekymrende, at ensomhed er et stigende problem.

Vidste du at mistrivsel blandt unge er steget markant gennem de seneste fire år, og mere end i resten af befolkningen?

Vidste du at hver 2. unge kvinde og hver 3. unge mand i alderen 16-24 år føler sig stresset?

Vidste du at de største problematikker for unge, der kontakter Headspace er relationer (venner og familie), håndtering af hverdagen og angst/bekymringer?

Vidste du at unge mænd har en højere tendens til risikobetonet adfærd (fx stoffer, kriminalitet), mens de unge kvinder oftere vender mistrivslen indad?

Vidste du at trivslen og den selvvurderende mentale helbredsopfattelse blandt unge er støt faldende siden 2009 - og mest hos pigerne?