16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Forstå konflikten mellem Ukraine og Rusland

04.03.22
Hele verden så med, da Rusland den 24. februar trængte ind over grænsen til Ukraine med pansrede køretøjer, men hvordan kunne konflikten mellem de to lande komme så vidt? Vi har samlet en række artikler og bøger, der kan være med til at belyse forholdet mellem Ukraine, Rusland og Putin samt hvordan Fake News spiller en rolle.

Forstå konflikten med Faktalink

Hvis du gerne vil have baggrundsviden om situationen i Ukraine, er Faktalink et godt sted at starte. Her kan du læse om Ukraines historie og baggrunden for konflikten.

Faktalink er bibliotekernes pålidelige faktaside om en lang række samfundsrelevante emner. Alle artiklerne er skrevet af fagpersoner.

Læs artiklen "Konflikten i Ukraine" via dette link!

"Putin forsøger at omskrive historien"

I en artikel fra Silkeborg Bibliotekerne tager formidler Peter Zacho Søgaard os med bag om udviklingen i Ukraine. Peter Zacho Søgaard har tidligere kommenteret ukrainske forhold i medierne og været redaktør på online magasinet rØST.

Læs artiklen "Putin forsøger at omskrive historien" via dette link!

Bøger om Ukraine og Ruslands historie:

Bøger om Vladimir Putin:

Fake News og Politik

I forlængelse af Peter Zacho Søgaards artikel "Putin forsøger at omskrive historien", har vi her samlet en række bøger om Fake News og dets betydning for demokrati og politiske beslutninger.

Følg situationen i de udenlandske medier

Nyborg Bibliotek giver adgang til en lang række udenlandske aviser som f.eks. The Guardian, The Washington Post, Le Figaro (samt danske Børsen) gennem PressReader.

Her kan du løbende følge situationen i Rusland.

Læs mere om PressReader via dette link!

Konflikten i børnehøjde

Læs vores artikel om krig i børnehøjde via dette link!

Verdensmål 16 - Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Ifølge FN's Verdensmål 16, skal vi støtte fredelige og inkluderende samfund ved at give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer.

"Uden fred kan der ikke være nogen bæredygtig udvikling, og uden bæredygtig udvikling kan vi ikke opnå fred." skriver FN i forordet til verdensmålene.

Vi skal opnå ovenstående ved følgende delmål:

 • 16.1: Reducér vold overalt.
 • 16.2: Stop mishandling, udnyttelse, menneskehandel og vold mod børn.
 • 16.3: Styrk retssikkerheden og giv alle adgang til retfærdig rettergang.
 • 16.4: Bekæmp organiseret kriminalitet og ulovlige strømme af penge og våben.
 • 16.5: Nedbring korruption og bestikkelse betydeligt.
 • 16.6: Skab effektive, asnvarlige og gennemsigtige institutioner.
 • 16.7: Garantér, at alle beslutninger tages på en inkluderende og repræsentativ måde.
 • 16.8: Styrk udviklingslandendes deltagelse i mellemstatslige institutioner.
 • 16.9: Giv alle fødselsattest og retlig identitet.
 • 16.10: Beskyt grundlæggende frihedsrettigheder og giv aktindsigt. 
 • 16.A: Forebyg og bekæmp vold, terrorisme og kriminalitet.
 • 16.B: Udbred og håndhæv ikke-diskreminerende love og politikker.